Tag Archives: ravnatelji

business-1989126_1920
Redna delovna uspešnost ravnateljev za leto 2021

V skladu z veljavno zakonodajo ravnateljem višjih strokovnih šol pripada del plače za redno delovno uspešnost za leto 2021, ki se bo izplačal v letu 2022, na podlagi poslovnega poročila za leto 2021 in po izvedenem postopku ugotavljanja redne delovne uspešnosti v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspenosti s področja šolstva.