Srečanje ravnateljev višjih strokovnih šol Republike Slovenije

Srečanje ravnateljev višjih strokovnih šol Republike Slovenije

V četrtek in petek, 3. in 4. junija 2021 je v Hotelu Plesnik v Logarski dolini potekalo srečanje ravnateljev višjih strokovnih šol Republike Slovenije.

Po dolgem premoru in premnogih virtualnih srečanjih, smo za ravnatelje višjih strokovnih šol RS organizirali srečanje v živo, kjer smo v dveh dneh uspešno predebatirali vse izzive, ki so se pojavili v času pandemije in izzive, ki nas še čakajo. V začetek srečanja nas je popeljala red. prof. dr. Eva Boštjančič, nas motivirala in nam predstavila primere dobre prakse, kako se uspešno lotiti reševanja izzivov, ki so se pojavili v zadnjem letu zaradi pandemije.

Prvi dan so udeleženci medgeneracijsko izmenjali izkušnje z izzivi na področju kadrov in kakovosti ter po skupinah predebatirali različne teme, ki jih je uvodoma predstavila dr. Anita Goltnik Urnaut. Na področju kadrov, so se udeleženci najpogosteje srečali z izzivi na področju motivacije, tako vodij, študentov kot ostalih zaposlenih. V zadnjem letu se je večina srečala tudi z drugačnim razporejanjem delovnega časa in (ne)ločevanjem službenega in prostega časa.

Mag. Dragica Budić, ravnateljica višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mesto in Branka Mulej, strokovna sodelavka na Skupnosti VSŠ sta predstavili predloge za organizacijo usposabljanj in izobraževanj, ki bi vsebovala nabor tem za posvete in izpopolnjevanje mladih kadrov.

Pričakovanja ravnateljev od Skupnosti VSŠ so bila enotna in sicer:

  • pomoč pri postopkih (vsebinskih, operativnih…),
  • mentorstvo “novopečenim ravnateljem”,
  • periodična srečanja ravnateljev,
  • predstavitev karakteristik posamezne višje strokovne šole.

Drugi dan so udeleženci obravnavali strateško sodelovanje v razvojnih projektih Skupnosti VSŠ. Generalna sekretarka Alicia Leonor Sauli Miklavčič in vodja razvoja Miha Zimšek sta predstavila projekte Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ in glavne izzive pri strateškem sodelovanju udeležencev v razvojnih projektih. Na tem mestu je Alicia Leonor Sauli Miklavčič v sklopu razvojnega projekta sodelovanje z delodajalci izpostavila projekt Mentortrain. Izpostavila je tudi, da se v sklopu razvojnega projekta Karierni centri načrtuje sistemizacija delovnega mesta “Karierni svetovalec”. Načrtuje se povezovanje z Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) in s tem podpora tudi višješolskim študentom. Za študente s posebnimi potrebami se v sklopu projekta CiljajVišje načrtujejo programi in usposabljanja. V sklopu promocijskega načrta želimo še naprej izpostaviti odličnost naših šol in dosežke naših študentov. Za poenotenje dokumentacije in v sklopu razvojnega projekta skupni standardi delovanja je v pripravi Evidenca 2.0. 

V nadaljevanju je mag. Gregor Rak predstavil postopkovne izzive, s katerimi se srečujejo ravnatelji. Izpostavil je spremembo zakona in pravilnika ter meril za imenovanje predavateljev. Predlagane so bile spremembe poenotenja katalogov znanj in izbire znanja pred izobrazbo. Predlagano je bilo tudi izobraževanje ravnateljev oz. delavnica na temo priprave imenovanj predavateljev.

V drugem delu srečanja je mag. Ana Rozman, ravnateljica ERUDIO Višje strokovne šole predstavila idejo karierne podpore in povezovanje z delodajalci na ravni Skupnosti VSŠ. Razvija se ideja za krovno bazo podatkov podjetij oz. delodajalcev, ki bi študentom nudili praktično izobraževanje. Idejo druge projektne skupine je predstavila Alicia Leonor Sauli Miklavčič, ta se nanaša na poslovne zajtrke različnih poslovnih con in na kreiranje baze kontaktov na VSŠ, ki bi se zajtrkov udeleževali na posameznih področjih Slovenije. Žan Dapčevič, direktor višje strokovne šole Academia je podal primer dobre prakse – podpisan sporazum med občino Maribor, vsemi višjimi strokovnimi šolami v Mariboru in javnim holdingom Maribor, s katerim so sklenili sodelovanje pri izvajanju obveznega praktičnega izobraževanja za študente.

Jasmina Poličnik, generalna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, nas je seznanila s ključnimi dogodki v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021.

Na koncu srečanja so udeleženci podali predloge za pripravo strateških okvirjev izpeljave dogodka ob 25-letnici višjih strokovnih šol RS.