KONZORCIJ ZA MOBILNOST in MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ

KONZORCIJ ZA MOBILNOST in MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ

Polno ime: Erasmus+, Konzorcij za mobilnost
Trajanje: 2014-2016, 2017-2020 in 2021-2027

PROJEKT KONZORCIJ ZA MOBILNOST

O PROJEKTU

Skupnost VSŠ je v okviru programa Erasmus+ pridobila akreditacijo za Erasmus+ konzorcij za mobilnost v visokošolskem izobraževanju, in sicer za obdobja 2014-2016 in 2017-2020. V letu 2021 smo na novo pridobili akreditacijo za obdobje 2021-2027.

Skupnost vsako leto prijavlja projekte tako za študente, zainteresirane za opravljanje praktičnega izobraževanja in študija v tujini, kakor za zaposlene, ki jih zanima poučevanje in usposabljanje v mednarodnem okolju.

KJE LAHKO IZVEM VEČ?

Spletna povezava do CMEPIUS – nacionalne agencije za izvajanje programa Erasmus+ je TUKAJ:

PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 • Podpora pri izvajanju mobilnosti študentov in osebja.
 • Spodbujanje, ozaveščanje in promoviranje prednosti mobilnosti.
 • Prijava konzorcija na razpise za mobilnost in administrativno-finančna izvedba projektov.
 • Spodbujanje in podpiranje šol pri prijavi za ECHE listino.
 • Mreženje na mednarodni ravni.
KAJ PRIDOBIJO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE?
 • Krepitev možnosti za več mobilnosti.
 • Dodatna pridobljena sredstva za mobilnost študentov in osebja.
 • Akreditacija konzorcija.
 • Nabor mednarodnih kontaktov.
 • Znanje in know-how administrativnega in finančnega vodenja mobilnosti.
 • Podpora Erasmus+ koordinatorjem in udeležencem mobilnosti.

PROJEKT MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ

Skupnost višjih strokovnih šol je oddala vlogo za operacijo “Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij” tako na Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2017 kot na Poziv za oddajo vloge za program Mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij 2018, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. V okviru operacije je bilo v letu 2017 načrtovanih 7 udeležb slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih in v letu 2018 3 udeležbe.

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov višjih strokovnih šol iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. To bo potekalo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga bo izvajala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Višje strokovne šole lahko na razpisu prijavijo projekt same in še preko konzorcija, ki predstavlja dodatno možnost za dvig mobilnosti institucije.

MOBILNOST OSEBJA

Namen razpisa je v okviru razpoložljivih sredstev

 • pedagoškemu osebju članov konzorcija omogočiti poučevanje na partnerski visokošolski instituciji v tujini (mobilnost osebja za poučevanje) ali
 • pedagoškemu in nepedagoškemu osebju članov konzorcija omogočiti poklicni razvoj v obliki usposabljanj (razen udeležbe na konferencah),  izobraževalnih obiskov in obdobij opazovanja na delovnem mestu na partnerski visokošolski instituciji ali drugi ustrezni ustanovi v tujini (mobilnost osebja za usposabljanje).

NA RAZPIS SE PRIJAVITE PRI ERASMUS+ KOORDINATORJU NA MATIČNI ŠOLI. Prijava na razpis je mogoča do porabe sredstev.

Več o izkušnjah posameznikov, ki so se že udeležili Erasmus+ izmenjave, si preberite na spletni podstrani Erasmus+ alumni klub, ki je na voljo tukaj.
Na isti podstrani lahko vnesete tudi svojo izkušnjo z Erasmus+ izmenjave ter pobrskate po zgodbah o uspešnih izmenjavah. Vabljeni k ogledu!

MOBILNOST ŠTUDENTOV

Mobilnost študentom omogoča udeležbo na mednarodni mobilnosti za praktično izobraževanje ali študij v državah programa Erasmus+.

Aktivnosti imajo pozitiven dolgoročni učinek na strokovni in osebni razvoj udeležencev, ki se kaže v obliki:

 • izboljšanega učnega uspeha,
 • boljše zaposljivosti in poklicnih možnosti,
 • okrepljene samoiniciativnosti in podjetništva,
 • večje samostojnosti in samozavesti,
 • izboljšanega znanja tujih jezikov,
 • okrepljene medkulturne zavesti,
 • aktivnejše udeležbe v družbi,
 • boljše osveščenosti o evropskem projektu in vrednotah Evropske unije,
 • večje motivacije za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

NA RAZPIS SE ŠTUDENTI PRIJAVIJO PRI ERASMUS+ KOORDINATORJU NA MATIČNI ŠOLI. Prijava na razpis je mogoča do porabe sredstev.

Več o izkušnjah študentov, ki so se že udeležili Erasmus+ izmenjave, si preberite na spletni podstrani Erasmus+ alumni klub, ki je na voljo tukaj.
Na isti podstrani vnesete tudi svojo izkušnjo z Erasmus+ izmenjave ter pobrskate po zgodbah o uspešnih izmenjavah. Vabljeni k ogledu!

AKTIVNI PROJEKTI

RAZPISNO LETO 2021
Št. projekta 2021-1-SI01-KA131-HED-000019437
Pridobljena sredstva: 110.605,00 € (27 mobilnosti osebja in 23 mobilnosti študentov)
Veljavne stopnje financiranja.
*Sredstva za mobilnosti študentov so še na razpolago. Za podrobnejše pogoje se obrnite na E+ koordinatorje na VSŠ oz. neposredno na sekretariat@skupnost-vss.si.

RAZPISNO LETO 2020
Št. projekta KA1―HE-46/20
Pridobljena sredstva: 79.305,00 € (23 mobilnosti osebja in 21 mobilnosti študentov)
Ad futura 2020 (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS). Dodatek Ad futura se dodeli 40,69 €/mesec oz. 1,36 €/dan k osnovni dotaciji CMEPIUS.
Pridobljena sredstva: 2.685,54 €
Veljavne stopnje financiranja.
*Sredstva za mobilnosti študentov so še na razpolago. Za podrobnejše pogoje se obrnite na E+ koordinatorje na VSŠ oz. neposredno na sekretariat@skupnost-vss.si.

RAZPISNO LETO 2019
Št. projekta KA1―HE-51/19
Pridobljena sredstva: 112.740,00 € (30 mobilnosti osebja in 27 mobilnosti študentov)
Ad futura 2019 (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS). Dodatek Ad futura se dodeli 27,97 €/mesec oz. 0,93 €/dan k osnovni dotaciji CMEPIUS.
Pridobljena sredstva: 3.188,58 €

Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2018 (MIZŠ, sofinancirano s pomočjo ESS). Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše v višini 200,00 EUR na mesec, kot strošek na enoto, ki se izplača študentu pred/ob odhodu na mednarodno mobilnost za celotno obdobje mednarodne mobilnosti (100 %).
Več informacij o pogojih najdete tudi na tej povezavi. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji – eu-skladi.si.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2019 (MIZŠ, sofinancirano s pomočjo ESS). Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše v višini 200,00 EUR na mesec kot strošek na enoto, ki se izplača študentu pred/ob odhodu na mednarodno mobilnost za celotno obdobje mednarodne mobilnosti (100 %).
Več informacij o pogojih najdete tudi na tej povezavi. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji – eu-skladi.si.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Veljavne stopnje financiranja.

*Sredstva za mobilnosti študentov so še na razpolago. Za podrobnejše pogoje se obrnite na E+ koordinatorje na VSŠ oz. neposredno na sekretariat@skupnost-vss.si.


ZAKLJUČENI PROJEKTI

RAZPISNO LETO 2018
Št. projekta KA1―HE-38/18 > mobilnost študentov
Pridobljena sredstva: 103.800,00 € (30 mobilnosti osebja in 27 mobilnosti študentov)
Ad futura 2018 (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS). Dodatek Ad futura se dodeli 64 €/mesec oz. 2 €/dan k osnovni dotaciji CMEPIUS.
Pridobljena sredstva: 10.112,00 €
Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2017 (MIZŠ, sofinancirano s pomočjo ESS).
Pridobljena sredstva: 1.860,00 €

Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše v višini 200,00 EUR oziroma 220,00 EUR na mesec (odvisno od države, v kateri bo mobilnost izvedena), kot strošek na enoto, ki se izplača študentu pred/ob odhodu na mednarodno mobilnost za celotno obdobje mednarodne mobilnosti (100 %).
Več informacij o pogojih najdete tudi na tej povezavi. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji – eu-skladi.si.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Veljavne stopnje financiranja.

Projekt je zaključen.

RAZPISNO LETO 2017
Št. projekta KA1-HE-58/17 > mobilnost osebja in študentov

Ad futura 2017 (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS)
Dodatek Ad futura se dodeli 70 €/mesec k osnovni dotaciji CMEPIUS-a.

Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2017 (MIZŠ, sofinancirano s pomočjo ESS)
Upravičen strošek programa je bil spodbuda za socialno šibkejše v višini 250,00 EUR na mesec, kot strošek na enoto, ki se izplača študentu pred/ob odhodu na mednarodno mobilnost za celotno obdobje mednarodne mobilnosti (100 %).Več informacij o pogojih najdete tudi na tej povezavi. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji – eu-skladi.si.

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Veljavne stopnje financiranja.

Projekt je zaključen.