Redna delovna uspešnost ravnateljev za leto 2021

Redna delovna uspešnost ravnateljev za leto 2021

V skladu z veljavno zakonodajo ravnateljem višjih strokovnih šol pripada del plače za redno delovno uspešnost za leto 2021, ki se bo izplačal v letu 2022, na podlagi poslovnega poročila za leto 2021 in po izvedenem postopku ugotavljanja redne delovne uspešnosti v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspenosti s področja šolstva.

Glede na to, da so bile okoliščine, v katerih so delovali vzgojno-izobraževalni zavodi v letu 2021, še vedno zahtevne in so od ravnateljev terjale veliko dodatnih naporov, MIZŠ svetom zavodov priporoča, da za redno delovno uspešnost ravnatelje namenijo 5 % letne mase osnovne plače ravnatelja.

Obrazec zahtevka za izplačilo je na voljo TUKAJ. Zahtevki so na voljo TUKAJ, TUKAJ in TUKAJ.

Vso dokumentacijo pošljete najkasneje do 30. 4. 2022 na naslov mofas.mss@gov.si.

Bolj podrobne informacije najdete TUKAJ.