Sodelujemo z gospodarstvom

a_razpet

”Na naši višji strokovni šoli smo s študijskimi programi, ki jih imamo, že pred več kot 20 leti dobro zadeli povezavo z gospodarstvom in njegove potrebe po kadrih. Izobraževanje smo vpeli v šolo in v gospodarstvo tako, da se 40 % študija izvaja kot izobraževanje z delom v delovnem procesu.”

ALOJZ RAZPET, bivši predsednik Skupnosti VSŠ

Višje strokovne šole se ažurno odzivajo na izzive na trgu dela z močnimi partnerstvi med predstavniki izobraževalnih institucij in gospodarstva. S prilagojenimi študijskimi programi, katerih pomemben del pomeni prav praktično izobraževanje, se višje strokovne šole ponašajo z diplomanti, ki vstopajo na trg dela s kakovostnimi praktičnimi znanji in relevantnimi izkušnjami. S ciljem ohraniti ter okrepiti vez z gospodarstvom, so dolgoročni cilji Skupnosti VSŠ usmerjeni v:

  • dodatno krepitev sodelovanja z gospodarstvom,
  • razvoj sistemov vseživljenjskega izobraževanja,
  • vključenost v sistem razvoja malih in srednje velikih podjetij,
  • ureditev in digitalizacija praktičnega izobraževanja študentov v gospodarstvu in
  • podporo ter usposabljanje mentorjev v podjetjih.

Skupnost VSŠ se je v letu 2018 s podpisom memorandumov o nadaljnjem sodelovanju zavezala, da bo s ključnimi deležniki okrepila trikotnik študentje – gospodarstvo – izobraževalne institucije.

Memorandumi so bili podpisani z:

SODELOVANJE Z LOKALNIM GOSPODARSTVOM

K sodelovanju vabimo mala in srednje velika podjetja, ki lahko preko spodnje povezave najdete najbližjo višjo strokovno šolo za plodno sodelovanje na področju praktičnega izobraževanja:

UJEMITE PRILOŽNOST IN SE ODLOČITE ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV

KAKO USPEŠNO IN ENOSTAVNO UVESTI PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V SVOJE PODJETJE?

ENOSTAVNI KORAKI DO KAKOVOSTNEGA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA


KORAK ZA KORAKOM do praktičnega izobraževanja

Vabimo vas, da pobrskate po spodnjih štirih priročnikih, ki na razumljiv način opisujejo proces uvedbe praktičnega izobraževanja v podjetja:

 

ZAGOTOVITE USTREZNO USPOSOBLJENE MENTORJE V SVOJEM PODJETJU

Ustrezna usposobljenost mentorjev je eden od ključnih pogojev za kakovostno praktično izobraževanje. S projektom MentorTrain razvijamo platformo za posredovanje pedagoških znanj mentorjem, zlasti izkušenim delavcem iz malih in srednje velikih podjetji, ki delajo s študenti na ravni terciarnega strokovnega izobraževanja a nimajo nujno ustreznih učnih izkušenj.