Vse o študiju

1.) Kandidirate lahko vsi, ki ste ali boste v letošnjem letu uspešno zaključili:

  • 4-letno srednjo šolo,
  • srednjo šolo po programu 3+2 ali
  • 5-letno srednjo šolo.

Pogoj za vpis je torej splošna ali poklicna matura.

2.) Kandidirate lahko tudi vsi, ki imate opravljen:

  • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, če imate:
    • 3 leta delovnih izkušenj ter
    • opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

Seveda. V kolikor se boste vpisali in boste sprejeti v redni študij v času zaposlitve, boste obiskovali predavanja in opravljali druge študijske obveznosti skupaj z rednimi študenti. Starostne omejitve za vpis v redni ali izredni študij ni.

Kdor je bil že 3 leta vpisan v visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program, se ne more vpisati v REDNI študij višjega strokovnega izobraževanja.
Na višjo strokovno šolo se v tem primeru lahko vpišete v izredni študij. Med izredni način študija spada tudi najsodobnejša oblika študija na daljavo.

Prijavite se preko spletnega obrazca, ki ga izpolnite, natisnite, lastnoročno podpišite in skupaj z dokazili (če so potrebna) priporočeno pošljete na naslov:

Šolski center Celje
Višješolska prijavna služba
Pot na Lavo 22
3000 Celje

Spletni obrazec je na voljo izključno na spletišču Višješolske prijavne službe. Obrazca ni mogoče kupiti.

IZBERITE SVOJ ŠTUDIJ in CILJAJTE VIŠJE

Izberite študij, ki vas bo podpiral na poti vašega poslanstva in uresničenih sanj. Odločite se za prihodnost s smislom. Prihodnost, ki vam bo omogočala višji življenjski standard. Uporabite interaktivni iskalnik in izberite študij glede na KRAJ in/ali ŠTUDIJSKI PROGRAM:

ŠTUDIJSKA GRADIVA

V sklopu projekta Impletum so avtorji z različnih višjih strokovnih šol za predavatelje ter za študentke in študente pripravili kakovostna in uporabna študijska gradiva. Vabimo vas, da si jih ogledate in tudi z njihovo pomočjo na izpitih zablestite.

Zavarovanje
PRAVICE ŠTUDENTOV
ZAVAROVANJE

Vse o zdravstvenem zavarovanju študentov izveš na spletni strani Študentske organizacije Slovenija in ZZZS.

Ste vedeli? V času študija imate pravico do preventivnih sistematskih zdravstvenih pregledov.

Študentska prehrana
ŠTUDENTSKA PREHRANA

Vpiši se v sistem subvencionirane prehrane ali podaljšaj svojo subvencijo v svojem kraju.

Subvencionirani prevozi
SUBVENCIONIRANI PREVOZI

Uveljavljaj pravico do subvencionirane mesečne vozovnice – velja za mestni in medkrajevni potniški promet. Več na Portalu subvencij potniškega prometa ali na portalu eUprava. Vozovnico si lahko urediš preko elektronske vloge na portalu eUprave (potrebuješ digitalno potrdilo!) ALI oddaš vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice.

Študentsko delo
ŠTUDENTSKO DELO

Bivanje v dijaškem domu
BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU

Kot študent/ka višje strokovne šole imaš možnost bivanja v dijaškem domu. Vlogo lahko oddaš po pošti ali osebno. Več na e-uprava portalu.

PRAVICE IN UGODNOSTI NA OSNOVI ŠTUDENTSKEGA STATUSA LAHKO UVELJAVLJATE NAJVEČ 3 LETA.