Evropski teden poklicnih spretnosti 2020

Polno ime: Polno ime: Evropski teden poklicnih spretnosti 2020
Trajanje: 9.-13. november 2020

EVROPSKI TEDEN POKLICNIH SPRETNOSTI

Evropski teden poklicnih spretnosti je letna pobuda Evropske komisije za ozaveščanje o koristih poklicnega in strokovnega izobraževanje in usposabljanja (PIU). Evropski teden poklicnih spretnosti poteka od 9. do 13. novembra 2020. Vse leto bodo potekali dogodki/aktivnosti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni v 27 državah članicah EU.

Ti dogodki/aktivnosti bodo predstavili velike priložnosti, ki jih PIU ponuja mladim, odraslim, podjetjem in drugim deležnikom. Ker pandemija koronavirusa povzroča precejšnje težave vsem oblikam izobraževanja in usposabljanja, je to priložnost za povsem nov pristop k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju, da postane sodobnejše, privlačnejše, bolj prilagodljivo in ustrezno.

Tema letošnje kampanje je PIU za prehode na zeleno in digitalno v skladu s prednostnimi nalogami Komisije za Evropski zeleni dogovor in Evropo, pripravljeno na digitalno dobo.

PRIDRUŽITE SE

Kako se pridružiti

Ključ do uspeha Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2020 je dejavno vključevanje organizacij, podjetij in posameznikov v kampanjo. Če se vaš dogodek/aktivnost osredotoča na PIU in želite pomagati k njegovi večji prepoznavnosti, ga/jo lahko prijavite kot del Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2020. To lahko storite na spletni strani Evropske komisije

Share Your Story (delite vaše zgodbe)

Evropska komisija želi slišati vaše izkušnje, povezane s poklicnim in strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki bodo pomagale napolniti knjižnico z zgodbami, da bodo navdihnile še druge. Svojo zgodbo lahko poveste tako, da izpolnite obrazec na spletni strani Evropske komisije.

Družbeni mediji

  • Uporabite družbene medije za širjenje sporočil o PIU
  • Objavite svoje slike, video posnetke ali ključna spoznanja z dogodka/aktivnosti z uporabo #EUVocationalSkills in #DiscoverYourTalent
  • Spremljajte in komunicirajte z vsebinami iz kanalov Evropskega tedna poklicnih spretnosti