Miha Zimšek

Zadolžen za izvajanje mednarodnih projektov VET21001, QA-LEAD in ApprenticeshipQ. Pred zaposlitvijo na Sekretariatu Skupnosti VSŠ je bil asistent in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Kot koordinator in raziskovalec je sodeloval v številnih projektih v zvezi s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, podjetništvom, izobraževanjem mladinskih delavcev, državljansko vzgojo, radikalizacijo in mobilnostjo mladih. Dodatne reference je usvojil tudi kot svetovalec slovenske Nacionalne agencije v programih EU na področju mladine. Ima izkušnje z organizacijskimi vidiki in finančnim upravljanjem malih in srednje velikih projektov. Bil je tudi svetovalec za evropske projekte na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Med študijem politologije (smer analiza politik in javna uprava) in med pripravništvom na AmCham Slovenija je pridobil številne izkušnje s področja podjetništva, vodenja projektov in evalvacij. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo poklicno in praktično izobraževanje, zagotavljanje kakovosti v institucijah, podjetništvo, državljansko vzgojo in politično participacijo mladih.