APPRENTICESHIPQ

APPRENTICESHIPQ

Polno ime: ApprenticeshipQ – Mainstreaming Procedures for Quality Apprenticeships in Educational Organizations and Enterprises
Trajanje: do 31.avgusta 2020
Pridobljena skupna sredstva: 445.259,00 €
Delež sredstev Skupnosti VSŠ:
45.686,00 €

 O PROJEKTU

Projekt ApprenticeshipQ ponuja številne aktivnosti, ki bodo vodile k boljšemu vodenju praktičnega izobraževanja in s tem k izboljšanju njegove kakovosti v višjem in visokem strokovnem izobraževanju in usposabljanju po Evropi, kar povečuje privlačnost terciarnega strokovnega izobraževanja kot izobraževalne poti.

Za nadzor kakovosti višješolskih programov se pogosto uporabljajo orodja, ki so namenjena visokošolskemu izobraževanju, kar pomeni, da se praktično izobraževanje težje umesti v okvir sistema QA.

Zato je namen projekta ApprenticeshipQ dopolniti obstoječa orodja za usklajevanje kakovosti v izobraževalnih ustanovah, zlasti EQAVET in v nekaterih primerih ESG s predlaganjem navzkrižno zasnovanih metod za zagotavljanje kakovostnega praktičnega izobraževanja.

KJE LAHKO IZVEM VEČ?

Spletna povezava do projekta je TUKAJ:

KAJ PRIDOBIJO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, ŠTUDENTI IN DELODAJALCI?
 • Institucionalni okvir za upravljanje kakovosti v in za PRI.
 • Orodje za spletno ocenjevanje za upravljanje kakovostnega PRI.
 • Priročnik upravljanja kakovostnega PRI za izobraževalne ustanove, ki vsebujejo instrumente, metode in orodja, s katerimi lahko sodelujejo pri razvijanju skupne kulture kakovosti med seboj in z malimi in srednje velikimi podjetji.
 • Priročnik upravljanja kakovostnega PRI za podjetja, ki vsebujejo instrumente, metode in orodja, s katerimi lahko sodelujejo, da razvijejo skupno kulturo kakovosti med sabo in izobraževalnimi organizacijami.
PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
 • Priprava okvira za razumevanje, kaj je kakovostno upravljanje praktičnega izobraževanja na treh nivojih – sistemski, institucionalni, delodajalci (tipologija PRI).
 • Redno sodelovanje in izboljšanje upravljanja praktičnega izobraževanja med vsemi deležniki.
 • Zagotoviti, da vsebine študijskih programov odražajo spreminjajoče se potrebe trga dela in družbe.
 • Zagotoviti pravično, veljavno in verodostojno oceno učnih rezultatov pri praktičnem izobraževanjem.
 • Podpirati stalni strokovni razvoj mentorjev v podjetju in izboljševanje njihovih delovnih pogojev.

Projekt se bo obširno posvetoval z različnimi zainteresiranimi stranmi ter na tej osnovi organiziral:

 • Delavnice v šestih državah, ki vključujejo več kot 300 strokovnjakov QM, druge strokovne zainteresirane strani s področja usposabljanja in izobraževanja.
 • Preizkus na terenu v 6 državah, v katerega je vključenih več kot 300 delodajalcev, vodij kakovosti, predavateljev institucije TSI itd.
 • Anketa v šestih državah, v katero je vključenih več kot 1.200 različnih deležnikov (delodajalcev, ključnih posameznikov na področju QM, mentorjev PRI, mentorjev v podjetjih kot tudi na spletnem mestu institucij TSI, predavateljev in vodij usposabljanj …).