VET21001

Polno ime: A standardized practical toolkit to implement the European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training
Trajanje: od 1. septembra 2019 do 31. avgusta 2022
Pridobljena skupna sredstva: 449.847,00 €
Delež sredstev Skupnosti VSŠ
: 65.612,00 €

O PROJEKTU

Čeprav je bil EQAVET (the European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training) že pred desetletjem (2009) objavljen kot evropsko priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta (EPC), ga institucije na področju poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja še niso v celoti implementirale v svoje delovanje. Najverjetnejši razlogi za takšno stanje so pomanjkljivo razumevanje EQAVET meril s strani uporabnikov, pomanjkanje praktičnih orodij za poenostavitev njihovega izvajanja ter odsotnost izobraževalnih programov za usposabljanje strokovnjakov na tem področju.
Kot odgovor na opisane težave je bil leta 2018 objavljen standard ISO 21001. ISO 21001 je postal prvi standard s področja sistema vodenja kakovosti, prilagojen in namenjen izobraževalnim organizacijam. Usklajen je s standardom ISO 9001, vendar je vsebinsko prilagojen specifičnim potrebam izobraževalnega sektorja na različnih ravneh.

Poslanstvo projekta VET 21001 je prispevati k trajnostni tržni dinamiki, ki bo pripomogla k splošnejšemu in širšemu sprejetju EQAVET meril.
Vizija projekta je prispevati k stalnim izboljšavam na področju poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja v evropskem prostoru in prispevati k cilju, da bo to na svetovni ravni prepoznano kot blagovna znamka za odličnost.

KJE LAHKO IZVEM VEČ?

Spletna povezava do projekta je TUKAJ.

KAJ PRIDOBIJO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, ŠTUDENTI IN DELODAJALCI?
  • Kurikulum za strokovnjake ter pedagoška orodja in gradiva za pridobitev potrebnih kompetenc.
  • Standardizirano podporno orodje (EQAVET +) za enostavnejšo implementacijo EQAVET meril s strani izobraževalnih institucij.
PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Projektne aktivnosti bo izvedel konzorcij šestih projektnih partnerjev iz 4 držav; Italije, Malte, Portugalske in Slovenije:

  • identifikacija težav, s katerimi se soočajo uporabniki pri razumevanju in implementaciji EQAVET meril;
  • določitev strokovnih kompetenc za strokovnjake z EQAVET področja;
  • oblikovanje kurikuluma za strokovnjake z namenom usvojitve opredeljenih kompetenc;
  • razvoj in vzpostavitev standardiziranega podpornega orodja (EQAVET +) za enostavnejšo implementacijo EQAVET meril s strani izobraževalnih institucij.