VPIS v višje strokovne šole in Razpis 2018/2019

VPIS v višje strokovne šole in Razpis 2018/2019

Spoštovani,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes 1. februarja 2018 objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2018/2019.

Hkrati z Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. Na voljo je na spletni strani našega ministrstva: www.mizs.gov.si in spletni strani Višješolske prijavne službe: http://www.vss-ce.com/vps.
Prijave na razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih:

·        Prvi prijavni rok: od 6. februarja do 30. marca 2018
·        Drugi prijavni rok: od 27. avgusta. do 31. avgusta 2018

Pomembni datumi:

–        Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 9. februarja 2018 in v soboto, 10. februarja 2018.
–        Višje strokovne šole bodo do 15. junija 2018 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
–        Višješolska prijavna služba bo do 20. julija 2018 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
–        Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v prvem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 21. avgusta 2018.
–        Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 24. avgusta 2018 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.
–        Višje strokovne šole bodo do 11. septembra 2018 v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
–        Višješolska prijavna služba bo do 21. septembra 2018 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
–        Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v drugem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2018.

Razpis_VSŠ_2018-2019