Tag Archives: Konferenca Munera3

skupinska1 (Medium)
Udeležili smo se konference v sklopu projekta Munera3

Munera3 je projekt, ki ga kot koordinator vodi Šolski center Nova Gorica in bo trajal v obdobju 2018 do 2022. V projekt je vključenih 86 srednjih in višjih strokovnih šol po Sloveniji. V projektu izvajajo programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.