Udeležili smo se konference v sklopu projekta Munera3

Udeležili smo se konference v sklopu projekta Munera3

Munera3 je projekt, ki ga kot koordinator vodi Šolski center Nova Gorica in bo trajal v obdobju 2018 do 2022. V projekt je vključenih 86 srednjih in višjih strokovnih šol po Sloveniji. V projektu izvajajo programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi se izvajajo na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije. V projekt želijo vključiti najmanj 17.640 zaposlenih, ki se bodo lahko izobraževali in usposabljali na ravni srednješolskega poklicnega, srednješolskega strokovnega ter višješolskega izobraževanja.

12. decembra 2019 se je v prostorih Kongresnega centra Thermana Laško odvila strokovna konferenca ‘Veščine na moji vseživljenjski karierni poti’. Dogodek je povezoval Tilen Artač. Glavne predstavitve prispevkov so predstavljale trende in razvoj na področjih digitalnega bančništva, umetne inteligence v izobraževanju in digitalizacije v kmetijstvu – pametne kmetije. Na dogodku so sodelovali kot gostje in kot udeleženci predstavniki vodstev šol, učitelji, koordinatorji projekta, predstavniki delodajalcev in startup podjetniki ter udeleženci usposabljanj.