Slovenian Case Challenge 2017

Slovenian Case Challenge 2017

Sekcija Mladi projektni managerji – MPM in Društvo finančnih managerjev ter generalni partner GEA College skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani tudi to jesen, že tretjič zapored organizirajo nacionalen projekt za študente – tekmovanje Slovenian Case Challenge 2017. Gre za projekt, kjer študentje različnih fakultet in višjih strokovnih šol rešujejo realne primere oziroma poslovne izzive večjih, uspešnih slovenskih podjetij. Glavni cilj projekta je študentom ponuditi možnost pridobivanja praktičnih znanj ter novih poznanstev, podjetjem pa omogočiti pridobivanje novih, svežih idej mladih, ki bi pripomogle bodisi k razvoju ali izboljšanju poslovanja. Pri projektu bodo s svojimi poslovnimi izzivi letos sodelovala podjetja: Petrol d.d., Mercator d.d, Hofer trgovina d.o.o in Vzajemna, d. v. z..

Tekmovanje bo potekalo 14 dni, s pričetkom 23. 10. 2017, prijave pa bodo možne že od 1. 10. 2017 in bodo odprte vse do 22. 10. 2017 do 24:00 ure. Študentje se razdelijo v skupine od 1 do 4 člane in izziv rešujejo v poljubnem času, na poljubni lokaciji v določenem časovnem okviru tekmovanja. Več informacij o projektu študentje dobijo preko:

Več informacij je tudi v prilogi.