Priznanje časnika Finance

Priznanje časnika Finance

”Moja diplomska naloga je v javnosti zelo odmevala, saj je ŠC Kranj s strani časnika Finance zanjo prejel priznanje Energetsko učinkovit projekt 2017.”

Davor Stanivuković, diplomant, Višja strokovna šola Šolski center Kranj

Trenutno opravljam delo elektro projektanta. V podjetju se ukvarjamo s projektiranjem, svetovanjem in nadzorom nad izvedbo električnih instalacij. V okviru električnih inštalacij se ukvarjamo z visokimi gradnjami (stanovanjske, poslovne in industrijske stavbe) in nizkimi gradnjami (nizkonapetostna omrežja, telekomunikacijsko omrežje, javna razsvetljava, kanalizacijska in vodovodna omrežja). Pri trenutnem delu mi znanje, pridobjeno na višji strokovni šoli, zelo koristi.

Zaposlil sem se takoj po zaključku izobraževanja. V istem podjetju sem delal že pred študijem in v času študija preko študentskega servisa. Moja diplomska naloga je v javnosti zelo odmevala, saj je ŠC Kranj s strani časnika Finance zanjo prejel priznanje Energetsko učinkovit projekt 2017.

Višješolsko izobraževanje omogoča v kratkem obdobju pridobitev naziva inženir ter pridobitev znanja, novih izzivov in novih izkušenj. Višješolsko izobraževanje prihaja vse bolj v ospredje, sama smer elektroenergetika pa bo v prihodnosti zelo perspektivna, kar pomeni, da bodo elektro inženirji še naprej zelo iskan kader.