Prihodnost zagotavljanja kakovosti v terciarnem strokovnem izobraževanju

Prihodnost zagotavljanja kakovosti v terciarnem strokovnem izobraževanju

Na vabilo Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ je g. Lucien Bollaert, vrhunski strokovnjak za zagotavljanje kakovosti in glavni govornik na mednarodnih konferencah za zagotavljanje kakovosti, avtor recenziranih člankov in gostujoči profesor, udeležencem delavnic celostno predstavil najnovejše trende na področju zagotavljanja kakovosti v terciarnem strokovnem izobraževanju.

V sredo, 24. 4. 2019, je na Šolskem centru Celje na osnovi podrobne analize podal svoje strokovno mnenje o Modelu odličnosti višjih strokovnih šol ter podal konkretna priporočila za njegove izboljšave v skladu s sodobnimi, znanstveno utemeljenimi dognanji in dobrimi praksami najodličnejših izobraževalnih institucij.

 

 

 

 

PRIPOROČILA za izboljšave Modela odličnosti višjih strokovnih šol si oglejte tukaj:


V četrtek, 25. 4. 2019je g. Bollaert na BIC Ljubljana, v Centru kulinarike in turizma KULT316 na delavnici New Approaches to Quality Assurance in Professional Higher Education odgovoril na najaktualnejša vprašanja o konceptu kakovosti v terciarnem strokovnem izobraževanju in kot aktivni soustvarjalec globalnih smernic na tem področju pojasnil, kaj lahko višje strokovne šole in tudi univerze pričakujemo na področju zagotavljanja kakovosti v prihodnje.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje in prepričani smo, da bomo na temelju pridobljenih znanj in predstavljenih izzivov s strani g. Bollaerta, ki pogosto rušijo meje in pod vprašaj postavljajo tako ustaljene definicije kot utečene prakse delovanja na področju zagotavljanja kakovosti, naredili pomemben korak naprej k višji kakovosti slovenskih višjih strokovnih šol.

Ali z besedami mag. Lidije Grmek, ravnateljice Višje strokovne šole ŠC Kranj:

“Poslušala sem že mnoge strokovnjake s področja kakovosti, ampak menim, da je g Lucien Bollaert največji strokovnjak s področja kakovosti, ki mi ga je uspelo doslej srečati.”

GRADIVO (prosojnice) g. Bollaerta so na voljo tukaj:


G. Lucien Bollaert je udeležencem uspešno predal svoj izjemno širok in celosten vpogled v obravnavano tematiko, ki temelji na najsodobnejših znanstvenih raziskavah in številnih mednarodnih izkušnjah, saj kot gostujoči predavatelj in član Think Tankov sodeluje po vsem svetu. Bil je član skupine E4, ki je razvila evropske standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG) in evropski register za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (EQAR). Od ustanovitve leta 2008 je bil podpredsednik Odbora za registracijo EQAR in tudi član organizacijskega odbora Evropskega foruma za zagotavljanje kakovosti (EQAF) ter član prve strokovne delovne skupine o evropskem ogrodju kvalifikacij (EQF). Več let je bil flamski bolonjski strokovnjak za kulturo kakovosti, zagotavljanje kakovosti in učne rezultate.

Je avtor Priročnika za notranje zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, ki je v letu 2018 izšel kot druga, razširjena izdaja s podnaslovom ‘Iskanje nove kakovosti v visokem šolstvu v novem svetu’. Priročnik je posodobljen z novimi pristopi in mednarodnimi raziskavami, dodano mu je tudi novo poglavje o izzivu prihodnosti zagotavljanja kakovosti, vključno z novim vodstvom in kako obravnavati kulturo kakovosti, vse od opredelitve kakovosti kot dodane vrednosti v novem mednarodnem kontekstu.

Povezava do PRIROČNIKA:


G. Lucien Bollaert je v sklopu svojega predavanja izpostavil priznanega avtorja, predavatelja in motivacijskega govornika Simona Sineka ter njegov znamenit govor na prestižni TED konferenci z naslovom Začni z zakaj: