VIŠJE STROKOVNE ŠOLE na 11. INFORMATIVI

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE na 11. INFORMATIVI

25. in 26. januar je na Gospodarskem razstavišču potekala 11. Informativa, ki jo je obiskalo več kot 25.000 obiskovalcev. Tudi tokrat smo bile prisotne višje strokovne šole.

PREDNOSTI ŠTUDIJA NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI

2-letni višješolski študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami.

Prednost višješolskega študija je t.i. praktično izobraževanje, ki študentom omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj v času študija. 40 % celotnega študijskega programa na višjih šolah se namreč izvaja v podjetjih.

Višješolski študij omogoča tudi mednarodne izmenjave študentov za prakso ali študij v državah programa Erasmus+.

KDO SE LAHKO VPIŠE? 

Kandidirajo lahko tisti, ki imajo/bodo letos končali 4-letno, 3+2, petletno srednjo šolo in tisti, ki imajo opravljen mojstrski, delovodski in poslovodski izpit in opravijo preizkus znanja (slovenski jezik in matematika ali tuji jezik) in imajo 3 leta delovnih izkušenj.

ALI SE LAHKO ZAPOSLENI KANDIDAT PRIJAVI NA REDNI ŠTUDIJ?

Seveda. V kolikor se boste vpisali in boste sprejeti v redni študij v času zaposlitve, boste morali obiskovati predavanja in opravljati druge študijske obveznosti skupaj z rednimi študenti. Starostne omejitve za vpis v redni ali izredni študij ni.

STE ŽE BILI VPISANI NA FAKULTETO IN ŽELITE SEDAJ NA VIŠJO ŠOLO? 

Vpis na višjo strokovno šolo je vedno možen, in sicer preko izrednih oblik študija. Pod izredni način študija spada tudi študij na daljavo!