Erasmus+ konzorcij za mobilnost: KONTROLNO-SVETOVALNI OBISK

Erasmus+ konzorcij za mobilnost: KONTROLNO-SVETOVALNI OBISK

V ponedeljek 7. junija je CMEPIUS izvedel kontrolno-svetovalni obisk za projekta Učna mobilnost posameznikov (KA1) – Projekti mobilnosti v visokošolskem sektorju med programski državami 2014 in 2015. Na obisku so sodelovali koordinatorka projekta Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, predsednik Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije Alojz Razpet, predstavnici dveh članic konzorcija višjih strokovnih šol: Živa Trstenjak (Prometna šola Maribor) in Mojca Sendelbah (Poslovno-komercialna šola Celje), bodoča koordinatorka projekta Jasmina Poličnik in skrbnica obeh sporazumov s strani CMEPIUSa Sonja Mavsar ter finančni kontrolor Borut Korada.

V okviru projekta KA1-HE-102/2014 je bilo ugotovljeno, so bila dodeljena sredstva v višini 34.280,00 EUR za izvedbo 31 mobilnosti. Upravičeno obdobje se je zaključilo z 31. 5. 2016. Na sestanku je bilo ugotovljeno, da so bile realizirane vse mobilnosti, vendar niso vpisane v orodje Mobility tool+. Upravičenec je za evidence uporabil svoje orodje. Glede uporabe OLS licenc je bilo ugotovljeno, da jih upravičenec zaradi tehničnih težav pri uporabi orodja ni dodeljeval študentom. CMEPIUS je priporočil, da se dopolni Mobility tool+, da se pri dodeljevanju dotacij upošteva Vodnik za prijavitelje ter se doda ustrezna korespondenca glede nedelovanja spletne platforme za dodeljevanje OLS licenc.

V okviru projekta KA1-HE-37/2015 je bilo ugotovljeno, so bila dodeljena sredstva v višini 74.520,00 EUR za izvedbo 40 mobilnosti. Upravičeno obdobje se bo zaključilo z 31. 5. 2017. Na sestanku je bilo ugotovljeno, da je bilo realiziranih 31 mobilnosti. so bile realizirane vse mobilnosti, vendar niso vpisane v orodje Mobility tool+. Težave so bile tudi z OLS licencami. CMEPIUS je priporočil ustrezne popravke v Mobility tool+, njegova dopolnitev z realiziranimi mobilnostmi ter korespondenco glede nedelovanja spletne platforme za dodeljevanje OLS licenc.

Na sestanku so udeleženci pregledali še postopek izbora udeležencev, evalvacijo projekta, način diseminacije in širjenja rezultatov ter vodenje projektne dokumentacije in financ.