Erasmus+ 2018 – Poletna šola za pogodbenike in koordinatorje projektov mobilnosti v visokem šolstvu

Erasmus+ 2018 – Poletna šola za pogodbenike in koordinatorje projektov mobilnosti v visokem šolstvu

7. in 8. junija 2018 smo se v Thermani Laško udeležili dvodnevne poletne šole za pogodbenike in koordinatorje projektov mobilnosti v visokem šolstvu KA103 in KA107. Poletne šole sta se za Skupnost VSŠ udeležili Jasmina Poličnik in Aleksandra Kotnik. Skupaj se je poletne šole udeležilo preko 80 udeležencev – koordinatorjev projektov mobilnost na višje- in visokošolski ravni.

Srečanje je bilo v prvi vrsti namenjeno pregledu Erasmus+ pogodbene dokumentacije in pravil, ki veljajo za razpisno leto 2018 ter upravljanju projektov mobilnosti. V te namen smo še posebej osvetlili vodenje projektov mobilnosti skozi vse njegove faze in procese, ki naj bi zagotavljali njihovo kar najbolj kakovostno izvajanje, rezultate in učinke.

Neformalni del srečanja je bil namenjen medsebojnemu spoznavanju ter sklepanju novih poznanstev, prijateljstev in partnerstev, izmenjavi izkušenj in primerov dobrih praks.

Gradivo iz poletne šole je dostopno na spletni strani nacionalne agencije CMEPIUS –  https://bit.ly/2A6qM52.