Analiza študija na daljavo

Analiza študija na daljavo

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je izvedla Analizo študija na daljavo v študijskem letu 2019/2020, kjer so v anketnih vprašalnikih v dveh različnih časovnih obdobjih sodelovali študentje in predavatelji ter organizatorji praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah. V prvem anketiranju med 21. 4. 2020 in 4. 5. 2020 je sodelovalo 1.177 študentov, v drugem anketiranju med 25. 8. 2020 in 4. 9. 2020 pa 653 študentov in 270 predavateljev ter organizatorjev praktičnega izobraževanja (PRI). Z analizo smo želeli podrobneje razjasniti, kako so spremenjene okoliščine, ki so nastopile zaradi epidemije COVID19 vplivale na potek in zaključevanje študijskih procesov na VSŠ. Prav tako smo želeli preveriti, kako so višje strokovne šole pripravljene za sledenje Navodilom in smernicam za izvedbo študija na daljavo v višjem strokovnem šolstvu.

Rezultati analize kažejo, da je znotraj šol različna stopnja pripravljenosti ter resursov za digitalizacijo študijskega procesa in podpornih storitev. Podatki kažejo na visok delež opravljenega praktičnega izobraževanja s strani študentov kljub epidemiji. Respondenti iz obeh ciljnih skupin so v večji meri izvedli praktično izobraževanje v partnerskem podjetju oz. organizaciji. Pri praktičnem izobraževanju so imeli respondenti največ težav zaradi karantene in prepovedi opravljanja PRI.

Primerjava pridobljenih podatkov kaže, da je bila izvedba študijskih procesov na daljavo v času epidemije nekoliko višje zahtevnosti in nekoliko nižje kakovosti za obe ciljni skupini vključeni v raziskavo. Ob preverjanju digitalne usposobljenosti smo ugotovili, da se je zelo visok odstotek pri obeh ciljnih skupinah opredelil kot samostojne brez težav za različna področja digitalne kompetentnosti. Najvišje ovrednotena digitalna kompetenca pri obeh ciljnih skupinah je medsebojna komunikacija ter sodelovanje s študenti in predavatelji. Najnižje ovrednotena digitalna kompetenca je bila pri obeh ciljnih skupinah reševanje tehničnih težav in izzivov. Več kot polovica predavateljev in organizatorjev PRI je kljub temu izpostavila izmenjavo dobrih praks in dodatna usposabljanja za uporabo digitalnih tehnologij kot pomoč pri njihovi suverenosti in učinkovitosti izvedbe študijskega procesa. Vse omenjeno tako odpira področje potreb nadaljnjega usposabljanja in izobraževanja.

Povezava do celotnega dokumenta Analiza študija na daljavo je tukaj.