Tag Archives: Študij na daljavo

Slika_študij na daljavo
Analiza študija na daljavo

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je izvedla Analizo študija na daljavo v študijskem letu 2019/2020, kjer so v anketnih vprašalnikih v dveh različnih časovnih obdobjih sodelovali študentje in predavatelji ter organizatorji praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah.