8. KONFERENCA SKUPNOSTI VSŠ USPEŠNA

8. KONFERENCA SKUPNOSTI VSŠ USPEŠNA

Letošnja konferenca Skupnosti VSŠ, ki je potekala v torek 6. 11. 2018, se je odvijala ravno v Evropskem tednu poklicnih spretnosti. Pod streho gostiteljev BIC Ljubljane je Skupnost VSŠ v okviru projekta PROCSEE – Krepitev terciarnega strokovnega izobraževanja v srednji in jugovzhodni Evropi – ponudila bogat program, ki se je pričel s predavanji s strani zunanjih gostov, Nicka Davya in Terenca Clifforda Amosa in sekretarke Skupnosti VSŠ, Jasmine Poličnik.

Osrednji del konference je predstavljal SVEČANI PODPIS SPORAZUMOV O SODELOVANJU S ŠESTIMI DELEŽNIKI:

  • Gospodarska zbornica Slovenije
  • Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
  • Študentska organizacija Slovenije
  • Zavod RS za zaposlovanje
  • Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu
  • Združenje regionalnih razvojnih agencij

Podpisani sporazumi odražajo pomemben napredek v naših večletnih prizadevanjih za krepitev trikotnika študentje – gospodarstvo – izobraževalne institucije ter potrjujejo, da je le v sodelovanju možno doseči več.

 

Drugi del konference je zaznamovala podelitev diplome Skupnosti VSŠ za odličnost, ki jo je kot najvišje priznanje Skupnosti VSŠ na področju doseganja odličnosti prejela višja strokovna šola Academia ter podelitev priznanja Skupnosti VSŠ, ki ga je prejela višja strokovna šola DOBA.

Čestitamo obema višjima strokovnima šolama!

Foto utrinki letošnje konference: