2. partnersko srečanje v sklopu projekta MentorTrain

2. partnersko srečanje v sklopu projekta MentorTrain

Drugo srečanje projektnih partnerjev v sklopu projekta MentorTrain je med 18. in 19. junijem 2019 potekalo v Pragi. Udeležilo se ga je 12 predstavnikov, in sicer 3 predstavniki iz CIFP DON BOSCO LHII iz Španije, predstavnica Instituta »Jožef Stefan«, predstavnica Skupnosti VSŠ iz Slovenije, predstavnica Knowledge Innovation Centre iz Malte, 4 predstavniki SDRUZENI PROFESNIHO TERCIARNIHO VZDELAVANI iz Češke ter 2 predstavnika institucije TALLINNA TEHNIKAKORGKOLL iz Estonije.

Partnerji so uvodoma pregledali tekoče stanje ter se dogovorili o rokih za izvedbo nadaljnjih projektnih aktivnosti. G. Kalda iz Estonije je predstavil poročilo o izvedeni anketi glede kakovosti projektnega vodenja s strani vodilnega partnerja CASPHE, na osnovi katerega so bili sprejeti ukrepi za izboljšave na področju projektnega sodelovanja. Ga. Voldanova (CASPHE) je predstavila izzive vmesnega poročila ter najustreznejši način za pripravo časovnic. Podrobneje je predstavila pravila administrativnega in finančnega projektnega vodenja. Partnerji so v sklopu delavnice na partnerskem srečanju podali primere dobrih praks s področja praktičnega izobraževanja iz lokalnih okolij.

V nadaljevanju je ga. Feliciano (KIC Malta) partnerje pozvala k ažurnemu poročanju o diseminacijskih aktivnostih ter partnerje povabila k aktivnemu sodelovanju pri promociji in ozaveščanju javnosti o rezultatih in ciljih projekta MentorTrain. Ga. Voldanova (CASPHE) in ga. Črnko (Institut »Jožef Stefan«) sta predstavili smernice za pripravo scenarijev za video predavanja, namenjena mentorjem praktičnega izobraževanja v podjetjih. Partnerji so si ogledali nekatere uspešne praktične primere obstoječih videov ter bili opozorjeni na tehnične zahteve, ki jih je pri pripravi scenarijev treba upoštevati. V zaključku je vodilni partner določil terminski načrt nadaljnjih aktivnosti ter termin za snemanje videov, ki bo od 5. do 7. novembra 2019 potekalo v Sloveniji.

Več o projektu MentorTrain izveste TUKAJ in na uradnem spletišču.