MENTORTRAIN

Polno ime: Training and Equipping Mentors in SMEs to provide Quality Apprenticeships – MENTORTRAIN
Trajanje: od 01.septembra 2018 do 28.februarja 2021
Pridobljena skupna sredstva: 347.487,00 €
Delež sredstev Skupnosti VSŠ:
66.540,00 €

O PROJEKTU

Ustrezna usposobljenost mentorjev je eden od ključnih pogojev za kakovostno praktično izobraževanje. Mentorji v malih in srednje velikih podjetjih so visoko usposobljeni na svojem tehničnem področju, nekaterim pa kljub visoki tehnični usposobljenosti primanjkujejo spretnosti na področju pedagogike. S projektom MentorTrain se ta izziv naslavlja s pomočjo platforme za posredovanje pedagoških znanj mentorjem, zlasti izkušenim delavcem iz malih in srednje velikih podjetji, ki delajo s študenti na ravni terciarnega strokovnega izobraževanja, a nimajo nujno ustreznih učnih izkušenj.

Cilj: nadgraditi kompetence mentorjev, da zagotovijo kakovostno praktično izobraževanje.

KJE LAHKO IZVEM VEČ?

Spletna povezava do projekta je TUKAJ:

KAJ PRIDOBIJO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, ŠTUDENTI IN DELODAJALCI?
  • Večja kakovost izvajanja praktičnega izobraževanja.
  • Boljši učni rezultati študentov.
PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1. Oblikovati gradiva za usposabljanje bodočih mentorjev:

  • opredeliti specifične kompetence za izkušene mentorje v zgodnji fazi in na podlagi teh opredeliti učne aktivnosti, ki jih je mogoče uporabiti za priznanje kompetenc, strukturiranih kot skupni učni načrt za mentorstvo pri pripravah v okviru praktičnih izobraževanj;
  • oblikovanje tečaja, usmerjenega v perspektivne mentorje v zgodnji fazi, ki je sestavljen iz sklopa modularnih enot za mikro učenje na spletu. Tečaj bo udeležencem omogočili obvladovanje specifičnih kompetenc, pomembnih za kakovostno mentorstvo študentom.

2. Izboljšati kompetence izkušenih mentorjev:

  • pomoč izkušenim mentorjem pri načrtovanju podrobnih načrtov usposabljanja za določene postavke s t. i. metodološkim vodnikom, ki ga bodo oblikovali in pilotirali mentorji v štirih državah skupaj na skupno 12 umestitvah;
  • oblikovanje platforme za izmenjavo izkušenj, preko katere bodo mentorji lahko naložili in delili ustvarjene načrte ali uporabili načrte, ki so jih ustvarili drugi mentorji po principu kolegialnosti;
  • oblikovanje zbirke virov predlog in oblik, ki lahko mentorjem pomagajo standardizirati vsak del mentorskega procesa.