13. redna letna Skupščina Skupnosti VSŠ

13. redna letna Skupščina Skupnosti VSŠ

13. redna letna Skupščine Skupnosti VSŠ je potekala v četrtek, 15. februarja 2018, s pričetkom ob 9.00 na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled. Udeleženih je 36 od 47 predstavnikov višjih strokovnih šol, od tega 4 s pooblastili. Prisotne udeležence skupščine so pozdravili predsednik Skupnosti VSŠ, Alojz Razpet, gostitelj mag. Janez Damjan, mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih na MIZŠ in Nataša Hafner Vojčič, sekretarka na Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na MIZŠ.

Mag. Katja Dovžak je poudarila, da je za nami intenzivno leto ukvarjanja s strokovnimi in razvojnimi vprašanji ter normativnimi spremembami na vseh področjih delovanja. Pohvalila je dobro pripravljen Razvojni načrt Skupnosti VSŠ in konstruktivno sodelovanje z ministrstvom, ki je že obrodilo določene rezultate. Podala je informacijo o začetku delovanja skupine za pripravo strateških smernic višjega strokovnega izobraževanja in obvestila, da bodo konec leta 2018 že na voljo preliminarni rezultati njihovega dela. Mag. Dovžakova je poudarila tudi vprašanje pomembnosti kariernih centrov in vseživljenjske karierne orientacije kot element merjenja in ocenjevanja kakovosti (zunanja evalvacija).

Nataša Hafner Vojčić poda informacije o Javnem razpisu za financiranje nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter o aktivnostih posvetovalnega telesa MIZŠ in njihovih aktivnostih za krepitev sodelovanja med gospodarstvom in negospodarstvom.

Alojz Razpet je predstavil Letno poročilo Skupnosti VSŠ 2017 in Letni program 2018 skupaj s sekretariatom ter vodji strateških področij Skupnosti VSŠ (mag. Miran Saksida, mag. Janez Damjan, mag. Gabrijela Kotnik, mag. Nataša Makovec, dr. Matej Forjan). Glede razvojnega projekta internacionalizacija v višjih strokovnih šolah, informacije dopolni Žan Dapčević.

Projektno delo v okviru odbora za mednarodno dejavnost predstavijo Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič (projekt PROCSEE), Maja Gorjup Zdovc (projekt SAPS), Aleksandra Kotnik (projekt Erasmus+ Konzorcij za mobilnost), Jasmina Poličnik (projekt ApprenticeshipQ) in Natalija Klepej Gržanič (projekt ApprenticeTrack/SAT).

Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih pri MIZŠ predstavi predlog nove ureditve delovnega časa, njegovo pravno podlago, specifike, problematiko ter možnosti razširitve njene uporabe na ostale sektorje šolstva, ki jih sicer ne vključuje. Poda tudi informacijo o spremljanju učinkov nove ureditve pred začetkom uporabe na 7 pilotnih šolah v Sloveniji, saj mora delovna skupina najkasneje do konca aprila podati mnenje, če je predlagano ureditev možno implementirati.

Delavnica v okviru projekta PROCSEE. Navzoči se razdelijo v 4 skupine in obravnavajo priporočila različnih tematskih sklopov. Priporočila bodo v kratkem objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ.

Srečanje se nadaljuje z delavnico projekta PROCSEE, kjer navzoči v 4 tematskih skupinah obravnavajo priporočila, ki so jih pripravili zunanji strokovnjaki v okviru projekta.

PROCSEE priporočila v angleščini

Orodje za kakovostno PRI

Pregled podpornih aktivnosti, januar 2018

Povezava do predstavitve projektov Skupnosti VSŠ: TUKAJ