11th European Quality Assurance Forum: kakovost in kontekst – vstavljanje izboljšav

11th European Quality Assurance Forum: kakovost in kontekst – vstavljanje izboljšav

11. Evropski forum zagotvaljanja kakovosti je potekal 17. – 19. novembra 2016, letos v Ljubljani pod pokroviteljstvom Študentske organizacije Slovenije. Tema letošnjega srečanje je bila Kakovost in konetkst – vstavljanje izboljšav oz. Quality in context – embedding improvement.

V prvem panelu so Machteld Verbruggen, Thomas More University College, Goran Turk, University of Ljubljana in Stefan Gies, European Association of Conservatoires predstavili način delovanja samoevalvacije in zunanje evalvacije na svojih institucijah. Najbolj zanimiv je primer Thomas More University Collega, kjer so vključeni v pilotni projekt nacionalne agencije za kakovost, ki spodbuja nove pristope samoevalvaciji in zunanji evalvaciji, ki odpira možnosti instituciji, da si sistem kakovosti postavi po lastnih specifikah in prioritetah. Na ta način je bilo potrebno na instituciji popolnoma spremeniti pristop do zagotavljanja kakovosti tako, da kakovost postane kultura in želja vsakega posameznega deležnika, ki po jasno zastavljeni strategiji vodi z vsemi svojimi dejanji do skupnega cilja. Pri tem sta bili predvsem izpostavljeni količina dela in trud za konsenz vseh deležnikov institucije za pripravo strategije na eni strani, ki je predpogoj za tovrstno delovanje. Strategija mora biti vsem deležnikom ustanove jasna in sprejemljiva zato pa tudi kratka in jedrnata. Kakovost ni samo statistika, statistika je le osnova za dialog med deležniki, ki je osnova za kakovost. Ker je nacionalna agencija za zagotavljanje kakovosti zelo odprta in zelo fleksibilna podpira inovativne in eksperimentalne pristope in sprejema, da to vodi tudi do neuspelih poskusov. Razvijati je potrebno kulturo kakovosti in ne pravila. Osebje se mora vedno zavedati pri vsem kar počnejo da je to v skladu z načeli zagotavljanja kakovosti. Različne institucije, programi in predmeti zahtevajo različne pristope h kakovosti. Predvsem morajo vsi udeleženci dobro poznati strategijo, misijo, vizijo in vrednote in skozi to stremeti h kakovosti. Podlaga vsake spremembe je vedno dokument ki ni daljši od ene strani. Dandanes pametne naprave s katerimi lahko vedno takoj dostopamo do vseh informacij in jih tudi takoj vnašamo olajšuje birokratske ovire zagotavljanja kakovosti. Zaupanje in transparentnost vseh deležnikov na vseh področjih je osnova in brez tega sistem kakovosti ne deluje. Pomembno je tudi zavedanje da delamo dobro vendar nismo perfektni, kar je vodilo, da smo stalno odprti za izboljšave. Potrebno je zaupanje in samozaupanje za dobro sodelovanje in odziv.

Gradiva in predstavitve konference EQAF najdete tukaj.