Zaključni partnerski sestanek projekta SAPS v Bruslju

Zaključni partnerski sestanek projekta SAPS v Bruslju

Na zaključnem partnerskem sestanku projakta SAPS, ki je potekal v Bruslju od 29. do 30. januarja 2019, smo partnerji pregledali opravljeno delo znotraj projekta po partnerjih. Skupnost VSŠ je v celoti opravila naloge v projektu SAPS.

Te so bile naslednje:

  1. Sodelovala je pri pripravi, prevedla in izdala publikacijo za delodajalce in izobraževalne ustanove – Orodje za kakovostno PRI;
  2. Sodelovala je pri pripravi, prevedla in izdala 4 knjižice za delodajalce Enostavno praktično izobraževanje za mala podjetja:
  3. Pripravili smo prednosti praktičnega izobraževanja za mala in srednje velika podjetja;
  4. Pripravili smo spletno točko organizatorjev praktičnega izobraževanja, na katero se lahko obrnejo delodajalci, ki želijo ponuditi mesto za praktično izobraževanje in/ali tudi organizatorji PRI/Erasmus koordinatorji pri iskanju mest za PRI v tujini.

V okviru projekta smo izvedli 78 promocijsko-diseminacijskih aktivnosti, v 14 evropskih državah, z rezultati neposredno povezali 8 drugih projektov, zajeli več kot 300 malih in srednje velikih podjetij na nacionalnih dogodkih, uporabnikom posredovali več kot 3000 publikacij Orodje za kakovostno PRI, več kot 3000 knjižic za delodajalce Enostavno praktično izobraževanje za mala podjetja, se sestali več kot 10 krat z GZS in OZS, organizirali 6 delavnic z ministrstvom in imeli po 3 srečanja z NAKVIS-om in ŠOS-om.

V okviru projekta so ostala še neporabljena sredstva drugih partnerjev, ki smo jih na sestanku prenesli na Skupnost VSŠ za izvedbo dodatnih dveh delavnic za organizatorje PRI ter povezavo s projektom ApprenticeTrack, ki bosta izvedeni do konca meseca februarja v Ljubljani in Mariboru.

Več o projektu in gradiva najdete tukaj.