Usposabljanje na temo Upravni postopek in upravno poslovanje

Usposabljanje na temo Upravni postopek in upravno poslovanje

25. 2022 v Ljubljani in 26. 5. 2022 v Mariboru je bilo izvedeno 8 – urno usposabljanje na temo Upravni postopek in upravno poslovanje v višjih strokovnih šolah.

Usposabljanje je bilo namenjeno sodelavcem, ki vodijo upravne postopke na višji strokovni šoli in so odgovorni za upravno poslovanje, predvsem pa:

  • ravnateljem, predavateljem, referentom,
  • članom študijskih komisij in komisij za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, strateškega sveta.

Cilj usposabljanja je bil osvežitev znanja s hkratno predstavitvijo ugotovljenih konkretnih kršitev pri vodenju upravnih postopkov in upravnem poslovanju na višjih strokovnih šolah in s praktičnimi prikazi uresničevanja predpisov na posameznih primerih.