Udeležili smo se 1. seje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo

Udeležili smo se 1. seje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo

1. seje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo se je udeležila predstavnica Skupnosti VSŠ, generalna sekretarka Jasmina Poličnik. Seja je potekala 24. junija 2020 v konferenčnem okolju Zoom. Osrednja tema srečanja so bila izhodišča in imenovanje delovne skupine pripravo za Nacionalnega programa Visokega šolstva RS 2021-2030.