Tretje transnacionalno srečanje v sklopu projekta QA LEAD

Tretje transnacionalno srečanje v sklopu projekta QA LEAD

11. in 12. novembra 2021, smo v okviru projekta QA LEAD (Equipping Institutional Leaders to Maximise Gains from Quality Assurance) sodelovali na tretjem transnacionalnem srečanju projektnih partnerjev. Srečanje je potekalo v Lizboni na Portugalskem med 9.45 in 17.00 prvi dan, ter 9.45 in 15.00 drugi dan.

Prvi dan srečanja je bil namenjen pregledu stanja aktivnosti in napredku projekta. Sledile so prezentacije držav, med drugim tudi Skupnosti VSŠ, ki je predstavila Modul 7 Nagrajevanje kakovosti. 

Drugi dan srečanja je bil namenjen pogovoru o strukturi prihodnjih intelektualnih rezultatov projekta, nadaljevanju izvajanja aktivnosti in o diseminaciji rezultatov. Pregledali smo tudi finančno stanje projekta in administrativne ovire ter se dogovorili glede prihodnjih korakov in izvedb aktivnosti ter sestankov.

Namen projekta QA Lead – Equipping Institutional Leaders to Maximise Gains from Quality Assurance (Podpreti vodstvo na področju zagotavljanja kakovosti) je prispevati k ozaveščanju, da ustrezno implementiran sistem vodenja kakovosti omogoča instituciji, da spozna in razume potrebe vseh deležnikov, vključno s študenti, predstavniki gospodarstva in širšim družbenim okoljem, šele na osnovi česar lahko uspešno opredeli svojo vizijo, poslanstvo in strategijo. Projekt se izvaja v 5 evropskih državah.