Sodelujte v »Anketi o izvedbi študija na daljavo«

Sodelujte v »Anketi o izvedbi študija na daljavo«

Vabimo vas k sodelovanju v Anketi o izvedbi študija na daljavo, ki je namenjen študentom in predavateljem na višjih šolah.

Anketni vprašalnik za predavatelje je dostopen na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/295859.

Vprašalnik za študente je dostopen tukaj: https://www.1ka.si/a/295826.

Skupnost VSŠ je v aprilu 2020 za študente izvedla Anketo o poteku študija na daljavo in priporočila. Ugotovitve analize te ankete prikazujejo vidik študentov glede prilagoditev izvajanja višješolskega študija, ki so bile potrebne zaradi epidemije COVID19. Opravljena Anketa o poteku študija na daljavo in priporočila Skupnosti VSŠ je pokazala tudi nekatere pomanjkljivosti, saj določeni podatki, vezani na doživljanje in dojemanje poteka študijskega procesa s strani študentov niso bili na razpolago (ocenjevanje, zaključevanje obveznosti, praktično izobraževanje, itn.). Prav tako v prvi anketi niso bili vključeni zaposleni na višjih šolah (predavatelji, organizatorji praktičnega izobraževanja).

Na osnovi Ankete o poteku študija na daljavo in priporočil so bila pripravljena tudi Priporočila za nadaljevanje in zaključevanje študijskega procesa v višjih strokovnih šolah in Navodila in smernice za izvedbo študija na daljavo v višjem strokovnem šolstvu.

Na podlagi rezultatov Ankete o izvedbi študija na daljavo se bo izvedla temeljita analiza in nadgradnja obstoječih Navodil in smernic za izvedbo študija na daljavo v višjem strokovnem šolstvu z naborom potrebnih ukrepov na ustreznih ravneh.

Prav tako se bo pripravilo poročilo za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Rok za izpolnitev obeh anketnih vprašalnikov je do petka, 4. 9. 2020. Vabljeni k sodelovanju!