Sestanek Evropskega združenja VET4EU2 v Bruslju

Sestanek Evropskega združenja VET4EU2 v Bruslju

Na sestanku evropskega združenja VET4EU2, ki je 4. februarja 2019 potekal v Bruslju, smo pregledali oddane skupne projektne priprave znotraj razpisa Evropske komisije za združenja in mreže odličnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI), katerih rok za oddajo je bil 31. januar 2019. Natančneje smo pojasnili vloge vsakega partnerja v okviru prijavljenih projektov in se dogovorili, da partnerji (EfVET, EUproVET, EVBB, EVTA), ki pokrivajo poklicno izobraževanje, prevzamejo primarno vlogo in partnerja (eucen in EURASHE), ki pokrivata terciarno izobraževanje, svetovalno in podporno vlogo, v kolikor bodo prijave uspešne.

Evropska komisija nas je tudi letos zaprosila, da prevzamemo mesta v komisijah za nagrade, podeljene v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2019, ki bo potekalo od 14. do 18. oktobra v Helsinkih. Za Nagrado učiteljem in mentorjem smo imenovali predsednika komisije in za Nagrado za inovativnega izvajalca PSI smo imenovali vse tri člane komisije.

Pregledali smo osnutek programa za Evropski teden poklicnih spretnosti 2019 in se dogovorili, da morajo predstavniki izvajalcev imeti vidnejšo vlogo v programu. Uskladili smo pripombe za sestanek Skupine strokovnjakov PSI v okviru Evropske komisije in pregledali Mnenje ACVT o prihodnosti PSI po letu 2020 ter ugotovili, da so predlogi VET4EU2 (Predlogi VET4EU2 po letu 2020, iz avgusta 2018) v večini upoštevani in podprti.

Predstavili smo tudi trenutno delovanje na tematsko vezanih projektih (med drugim tudi ApprenticeTrack, PROCSEE, ApprenticeshipQ, MentorTrain in SAPS) ter prihajajoče dogodke.