Predstavitev možnosti študija v Republiki Sloveniji za dijake 3 avstrijskih šol

Predstavitev možnosti študija v Republiki Sloveniji za dijake 3 avstrijskih šol

19. februarja 2019 smo se na sekretariatu že 4. leto zapored udeležili predstavitve možnosti študija v Republiki Sloveniji za dijake 3 avstrijskih šol: Višji šoli za gospodarske poklice v Št. Petru, Dvojezični zvezni trgovski akademiji ter Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu.

Srečanje organizira Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu in konzulka Jasna Goličič Bakovnik. Predstavitve se je udeležilo okrog 70 dijakov, ki zaključujejo zadnji letni srednje šolskega programa. S strani Skupnosti VSŠ so jim bile predstavljene prednosti višješolskega študija, specifika in rokovnik vpisa ter osnovne informacije o višjih strokovnih šolah.

V letu 2018/2019 so bili vpisani 3 študenti, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje v Avstriji. Poleg Skupnosti VSŠ so možnosti študija predstavljale še Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza v Novi Gorici. Za vpis v višje strokovne šole je izrazilo kar nekaj dijakov, predvsem jih je zanimala organizacija praktičnega izobraževanja. Za vpis so izrazile zanimanje 3 dijakinje.