Posvet za organizatorje praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah

Posvet za organizatorje praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah

Skupnost VSŠ je v sredo, 15. septembra 2021, med 9.00 in 13.00, pripravila posvet za organizatorje praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah. Posvet je potekal v prostorih Ekonomske šole Celje, vodil ga je dr. Branko Škafar.

Osrednji namen posveta je bil izmenjati izkušnje in primere dobrih praks pri organiziranju in izvedbi praktičnega izobraževanja študentov. Posvet je bil namenjen organizatorjem praktičnega izobraževanja, ravnateljem višjih strokovnih šol in vsem ostalim zainteresiranim.

Na posvetu so bili predstavljeni:
  • aplikacije Skupnosti VSŠ, ki so v pomoč pri organiziranju praktičnega izobraževanja: Ponudba delovnih mest za prakso in zaposlitev študentov in višješolskih kadrov,
  • razpis za nagrade na področju višjega šolstva (za diplomante in mentorje PRI),
  • povzetek raziskave o študiju na daljavo za področje praktičnega izobraževanja,
  • primeri dobre prakse: udeleženci posveta, študenti in mentorji praktičnega izobraževanja iz podjetij (klasična praksa, ki se je razvila v zaposlitev, kombinirana praksa v MIC in podjetju, praksa v tujini, praksa na daljavo, prilagojena praksa za študenta s posebnimi potrebami
  • aplikacija Apprentice Track, prilagoditev za Slovenijo,
  • izboljšave na osnovi predlogov udeležencev programa Izpopolnjevanja CiljajVišje: E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja.

Udeleženci posveta so bili s predstavitvijo aplikacije Apprentice Track izjemno navdušeni in komaj čakajo, da aplikacija zaživi.