Pedagoško andragoško izpopolnjevanje – Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja

Pedagoško andragoško izpopolnjevanje – Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja

Drugi modul pedagoško andragoškega izpopolnjevanja z naslovom Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja je potekal med 6. 1. 2021 in 28. 1. 2021 pod vodstvom Šolskega centra Slovenj Gradec v obsegu 30 šolskih ur.

doc. dr. Polona Kelava: »Izobraževanje odraslih je danes precej drugačno kot je bilo še pred desetletjem, saj so se spremenile zahteve po vrstah in širini znanja. Zaradi možnosti povečevanja lastne zaposljivosti so slušatelji višjih šol tudi zelo motivirani. Vse to pomeni, da morajo predavatelji višjih šol pogosteje prevrednotiti vsebinske poudarke svojega poučevanja. Zato so predavanja iz andragogike temeljila na uvidu v položaj odraslega danes ter vlogo nenehnega izpopolnjevanja pri tem.

Udeleženci izobraževanja so preko predavanj in samostojnih aktivnosti, ki so med drugim spodbudile ozaveščanje lastnega neformalnega učenja in celostno načrtovanje andragoškega procesa, dobili znanje o osnovnih andragoških zakonitostih in najnovejših spoznanjih, ki ga lahko neposredno prenesejo v učno okolje, ki ga ustvarjajo sami, tudi sedaj, ko to poteka po spletu.«

dr. Mojca Čerče: “Izvajanja predmeta Didaktika in metodologija raziskovanja mi je predstavljajo čudovito priložnost za širjenje številnih uporabnih znanj, s katerimi lahko preventivno krepimo kakovost poučevanja, naših odnosov in raziskovanja. V veselje mi je bilo deliti ta znanja, ki so bila vselej podkrepljena z aktualnim strokovnim in znanstvenim znanjem ter številnimi praktičnimi izkušnjami iz prakse. Da gre za pomembna znanja, ki nam koristijo tako pri poklicnem kot osebnem razvoju, so s svojo odprtostjo do znanj, angažiranostjo, zavzetostjo in hvaležnostjo ter deljenjem izkušenj vseskozi izražali tudi udeleženci izobraževanja. Dobrodošel je tudi sam koncept izvedbe – kombinacija srečanj v živo in samostojnega dela, ki omogoča tako zelo dragoceno nadgradnjo, poglobitev in osmislitev naučenega.”

ZS2

Slika: Posnetek udeležencev srečanja v spletnem okolju Zoom

VTISI UDELEŽENCEV/-K IZPOPOLNJEVANJA

Natalija Klepej Gržanič:
»Izobraževanje je bilo izjemno uporabno, smiselno razdeljeno v dva sklopa. Izpostavila bi strokovnost in motiviranost obeh predavateljic. S svojo energijo sta nas znale obdržati aktivne tudi v e-obliki. Vsebine so nam bile predstavljene na razumljiv in uporaben način. Največji plus izobraževanja vidim v tem, da lahko prenesemo nova znanja direktno v svoje delo in ga s tem izboljšamo ter v nalogah (samostojnem delu), s katerimi smo ta znanja utrdili.«

mag. Mateja Berglez:
»Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja so vsekakor več kot izpolnila moja pričakovanja. Pridobila sem ogromno praktičnih in teoretičnih znanj na področju izobraževanja odraslih, kakor tudi glede uporabe ustreznih metod za spodbujanje motivacije. Še posebej v sklopu didaktike smo pridobili veliko aplikativnih znanj, ki jih bom s pridom uporabila v vsakdanjem življenju in ne samo pri poučevanju. Kot sem napisala v eni izmed nalog, sem se v okviru usposabljanja ponovno pričela zavedati, kako pomemben je pozitiven pristop, ter da je treba vseskozi spodbujati kreativnost, iskati znanje in pozitivne lastnosti, kar seveda zahteva veliko časa, vendar je vredno rezultata.«

dr. Marjeta Horjak:
»Predavanja so bila nepozabna, želim si še več takšnih. Naj bodo vzpodbuda za našo nadaljnjo spodbujanje ter motiviranje študentov.«

mag. Katarina Vita Dolinar Bobič:
»Usposabljanje na Modulu 2 mi je pomagalo, da znam na dogodke pogledati iz drugega zornega kota. Pridobljena znanja in veščine bom z veseljem uporabila pri svojem delu.«

Tatjana Čeh Naglič:
»Kot udeleženka usposabljanja PAI za strokovne delavce v višjem šolstvu priporočam vsem. Tako tistim z že obstoječimi izkušnjami pri poučevanju, kot tudi tistim z že pridobljeno PAI izobrazbo. Zakaj? Preprosto zato, ker je naša dolžnost stremeti k stalnemu izpopolnjevanju, uvajanju novostim in novim oblikam dela. Posebej pa zato, ker je deljenje konkretnih primerov sodelujočih in njihovih izkušenj tisto, kar je podlaga za naše nove ideje in razvoj. Vse z namenom, da študente pripeljemo do uspešnega zaključka šolanja in pridobitvi kompetenc, ki jih potrebujejo tako po programu, kot tudi za uspešen nastop na jutrišnjem trgu dela.«