Spremembe o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Spremembe o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Vlada Republike Slovenije je na seji 27. 10. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 170/2021.

Ključne spremembe, ki veljajo od 1. novembra 2021 so:

  • Samotestiranje delavcev in oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, se je do sedaj izvajalo enkrat tedensko v enakih presledkih. Po novem odlolku je PCT pogoj za zaposlene izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.
  • Študenti bodo po novem za potrebe izvajanja študijskega programa izvajali testiranje s testi HAG za samotestiranje dvakrat tedensko v enakih presledkih. Iz tega naslova bodo zato upravičeni do 10 testov HAG za samotestiranje na mesec.
  • V dejavnostih s področja izobraževanja po novem odloku ni več izjem glede uporabe zaščitne maske za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC in so v medsebojnem stiku le z osebami, ki prav tako izpolnjujejo ta pogoj. Po novem morajo namreč tudi te osebe, ne glede na to, da vsi v skupini izpolnjujejo pogoj PC, nositi zaščitno masko.