Izredni sestanek Evropske svetovalne skupine za EOK pri Evropski komisiji v maju 2019

Izredni sestanek Evropske svetovalne skupine za EOK pri Evropski komisiji v maju 2019

Na izrednem sestanku Evropske svetovalne skupine za EOK pri Evropski komisiji, ki je 6. maja 2019 potekal v Berlinu, je Cedefop predstavil dejavnosti na področju priznavanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja tako formalnega kot neformalnega.

Predstavniki Poljske in Norveške so predstavili nacionalna poročila o vzpostavitvi sistema priznavanja predhodno pridobljenega znanja tako formalnega kot neformalnega. Sledili so izmenjava izkušenj, delavnica, razprava in komentarji na temo ključnih izzivov in vplivov na vrednotenje predhodno pridobljenega znanja v Evropi, kot so:

  • Splošni cilji vrednotenja: preglednost in vrednost učenja,
  • Vrednotenje in posameznik,
  • Zaupanje v vrednotenje,
  • Politični kontekst vrednotenja: vseživljenjsko in širše življenjsko učenje,
  • Zasnova postopkov vrednotenja,
  • Profesionalizacija vrednotenja, in
  • Financiranje vrednotenja.