Fokusna skupina predsednikov komisij za kakovost VSŠ

Fokusna skupina predsednikov komisij za kakovost VSŠ

V okviru projekta QA-Lead smo zbrali preliminarne rezultate ankete o kakovosti in vlogi vodstva šol. Na sestanku smo z vodstvom VSŠ želeli podrobneje izpostavili ključna vprašanja in raziskati poglede glede kakovosti, glavne izzive, s katerimi se soočate pri izvajanju sistema kakovosti in uporabi rezultatov procesov zagotavljanja kakovosti. V ta namen smo organizirali fokusno skupino. Dogodek je potekal preko spletne konference, 12. 6. 2020, ob 12. uri.

Namen projekta QA Lead – Equipping Institutional Leaders to Maximise Gains from Quality Assurance (Podpreti vodstvo na področju zagotavljanja kakovosti) je prispevati k ozaveščanju, da ustrezno implementiran sistem vodenja kakovosti omogoča instituciji, da spozna in razume potrebe vseh deležnikov, vključno s študenti, predstavniki gospodarstva in širšim družbenim okoljem, šele na osnovi česar lahko uspešno opredeli svojo vizijo, poslanstvo in strategijo. Projekt se izvaja v 5 evropskih državah.