E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol

E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol

Izpopolnjevanje E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol je potekalo med 4. 11. 2020 in 18. 1. 2021 pod vodstvom Šolskega centra Nova Gorica v obsegu 40 šolskih ur.

Mag. Janko Harej je višješolski predavatelj in učitelj strokovnih predmetov na ŠC Nova Gorica. Ob pedagoškem procesu se aktivno vključuje v različne projekte s področja vključevanja IKT v pouk. Sodeloval je pri prenovi več srednješolskih in višješolskega programa, je soavtor e-učbenika za enega od predmetov na višješolskem programu informatika. V zadnjih letih sodeluje z zavodom Arnes, kjer koordinira razvoj spletnih tečajev in razvoj več e-storitev.

Zaslonska slika_E-poučevanje_ŠC NG

Slika: Posnetek udeležencev srečanja v spletnem okolju Zoom

VTISI UDELEŽENCEV IZPOPOLNJEVANJA:
Milivoj Kačič:
»Kot udeleženec sem spoznal nove pristope pri delu na daljavo; vsebini, uporabi in oblikovanju e- učilnic. Zame je to bil kvantni preskok pri uporabi novih orodij Moodl-a, Zoom-a, itd…Najlepša hvala predavatelju za pomoč in zelo kvalitetno izvedbo.«
Saša Sirk:
»Koristna e-znanja in smernice za izvajanje e-pouka in dobrodošla kolegialna izmenjava idej, izkušenj in rešitev. Primerno za e-izobraževalce z izkušnjami in tiste, ki z e-poučevanjem začenjajo.«
Leon Blažič:
»Izobraževanje mi je dalo dober vpogled v možnosti uporabe spletnih učilnic na podlagi sistema Moodle in uporabo le-teh pri izobraževanju na daljavo. Kot zelo koristno in dobrodošlo ocenjujem izmenjavo dobrih praks med udeleženci izobraževanja.«

Graf: Zadovoljstvo udeležencev s posameznimi vidiki izpopolnjevanja

graf_ng_priporočanje

Graf: Verjetnost priporočanja programa kolegom/-icam