IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Kombinirano izobraževanje in sodobne tehnologije

IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Kombinirano izobraževanje in sodobne tehnologije

Izvajalec: Šolski center Celje
Pričetek: 2. februar 2022
Obseg izobraževanja: 40 šolskih ur 

Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Kombinirano izobraževanje in sodobne tehnologije, s pričetkom 2. 2. 2022 ob 13.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.

Hiter razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij, njihova dostopnost, razširjenost in vedno večja vloga zahtevata od posameznikov vedno bolj razvite digitalne spretnosti. 360 VR video, virtualna realnost (VR), obogatena resničnost (AR) in umetna inteligenca so vse bolj vključeni v izobraževalni proces. Predavatelj nima le  frontalne vloge, ampak postaja del izobraževalnega tima. 40 urno usposabljanje bo razdeljeno na 3 vsebinske sklope:

  • Osnove umetne inteligence
  • Sodobne tehnologije v edukaciji
  • Kombinirano izobraževanje