6. seja Upravnega odbora Skupnosti VSŠ

6. seja Upravnega odbora Skupnosti VSŠ

Na 6. seji UO Skupnosti VSŠ so člani razpravljali o trenutno veljavni okrožnici MIZŠ št. 603-3/2020/59 z dne 14. 10. 2020, kjer so bile višje strokovne šole obveščene o začasnem izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo in za čas od 19. 10. 2020 do 1. 11. 2020. Dogovorili so se, da se na MIZŠ poda pobuda po ponovni presoji navodil, ki naj bodo usklajene s smernicami 2020/2021 in navodili, ki so veljavna na visokem šolstvu.

Predlaga se:
Do konca novembra 2020 se izvaja študijska dejavnost v živo zgolj v tistih delih učnih enot, ki jih višje strokovne šole določajo kot nujne za izvedbo v živo (npr. laboratorijske vaje, klinične vaje, računalniške vaje). Svetuje se, da se predavanja v tem obdobju v največji možni meri prenesejo v virtualno okolje.
Praktično izobraževanje se izvaja. Pri izvajanju specifičnih aktivnosti in usposabljanj na strokovnih področjih je potrebno upoštevati tudi specifične smernice in priporočila za dejavnost z zadevnega področja, če ta obstajajo. Višje strokovne šole naj študente pozovejo, da naj upoštevajo vsa higienska priporočila za zmanjševanje možnosti prenosa in širjenja virusa SARS-CoV-2 ter s tem zmanjšujejo tveganje za vnos okužbe v zdravstvene, socialne ustanove ter ustanove na področju vzgoje in izobraževanja.

Člani so obravnavali tudi osnutek razvojnega načrta Skupnosti VSŠ za obdobje 2020 – 2025. Izločili so predlagani razvojni projekt Spodbujanje k sistemskim spremembam s pojasnilom, da gre za osnovno in kontinuirano nalogo Skupnosti VSŠ in ne razvojni projekt. Predvidoma v naslednjem tednu se osnutek Razvojnega načrta posreduje v obravnavo članicam.

Na MIZŠ bo podan tudi predlog o transnacionalnosti v višjem strokovnem izobraževanju ter predlog s časovnico o prenovi študijskih programov.