Vse o praktičnem izobraževanju

Vrhunski mentorji v podjetjih.

Praktična znanja so konkurenčna prednost.

800 ur praktičnega izobraževanja v gospodarstvu.

Praktično izobraževanje pomeni neposreden stik z delodajalci.

 

V času praktičnega izobraževanja, ki je na vseh višjih strokovnih šolah obvezno in obsega 800 ur oz. kar 40 % študijskega programa, se študent uvede v delo pod budnim očesom mentorja. Mentorji, ki jih odlikujejo večletne delovne izkušnje na posameznem strokovnem področju, prenašajo dragocene spretnosti in znanja na študente ter jim pomagajo pri osebnem razvoju in razvoju karierne poti. Mentorstvo vključuje prenos znanja preko na izkustvu temelječega učenja. Je temeljna prednost višješolskega strokovnega študija, saj študentu omogoča, da se že med študijem kakovostno seznani z delovnimi nalogami, ki jih bo izvajal ob vstopu na trg dela.
Več informacij prejmete pri organizatorju praktičnega izobraževanja na svoji višji strokovni šoli.

“Na višjo strokovno šolo sem se vpisala ob koncu študija geografije. Menim, da višješolsko izobraževanje v splošnem prinaša prednost, ker je študij razdeljen na teoretični in veliko praktičnega dela. Predvsem praktični del izobraževanja je v današnjem času lahko dobra konkurenčna prednost.”

Nina Kotar
diplomantka programa Varstvo okolja in komunala
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola

”Moja diplomska naloga je v javnosti zelo odmevala, saj je ŠC Kranj s strani časnika Finance zanjo prejel priznanje Energetsko učinkovit projekt 2017.”

Davor Stanivuković
diplomant Višje strokovne šole Šolski center Kranj

“Po študiju geografije in italijanščine sem izbrala višješolsko izobraževanje, ki je zelo učinkovito, saj v dveh letih pridobiš vsa ključna znanja svojega področja ter spoznaš možne bodoče delodajalce.”

Tea Horvat
diplomantka strojništva
Šolski center Celje, Višja strokovna šola