Utrinki Nacionalnega posveta o VSŠ

Nacionalni posvet o prihodnosti višjega strokovnega izobraževanja, ki je potekal 9. novembra 2022, se je začel z uvodnim pozdravom Vesne Nahtigal, izvršne direktorice GZS. Udeleženke in udeležence je uvodoma nagovoril državni sekretar dr. Darjo Felda iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Poudaril je, da je posvet priložnost za seznanitev z novostmi, za krepitev sodelovanja […]

Okrogla miza Nacionalnega posveta o prihodnosti VSŠ

Okrogla miza z naslovom Pomen višjega strokovnega izobraževanja za gospodarski razvoj. Razpravljali so (od leve proti desni): Egon Pipan, predsednik Skupnosti višjih strokovnih šol RS dr. Boris Dular, predsednik Sveta NAKVIS Damjana Lunder, vodja oddelka za izobraževanje pri Zavarovalnici Triglav Simon Ogrizek, predsednik Odbora za izobraževanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice […]

Višje strokovno šolstvo se odziva na potrebe gospodarstva

Skupnost višjih strokovnih šol (Skupnost VSŠ) je organizirala Nacionalni posvet o prihodnosti višjega strokovnega izobraževanja. V ospredju posveta so bile postavljene številne prednosti povezovanja izobraževalnega sistema z gospodarstvom in nujnost zagotovitve zadostnih proračunskih sredstev za doseganje ciljev višjega strokovnega šolstva. Delodajalci imajo ključno vlogo in prispevek k izobraževanju višješolskih diplomantov, istočasno imajo tudi izjemno priložnost […]

Prejemniki nagrad Skupnosti VSŠ za izjemne dosežke na področju višjega strokovnega izobraževanja

Na Nacionalnem posvetu o prihodnosti višjega strokovnega izobraževanja, ki se bil v sredo, 9. novembra 2022, smo podelili nagrade Skupnosti VSŠ za izjemne dosežke na področju višjega strokovnega izobraževanja posameznikom, ki so pomembno prispevali k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, ter s svojim delom utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v […]

Jaz predavatelj, karierni mentor študentom

Na višji strokovni šoli Academia so izvedli spletno izobraževanje za karierne svetovalce, ki je potekalo v sredo 26. oktobra 2022. Na srečanju so predstavili aktivnosti kariernega treninga in aktivne politike zaposlovanja Višje strokovne šole Academia Maribor ter podali informacije in nasvete, kako lahko v okviru predavanj in vaj, na podlagi izkušenj, izvajamo karierno svetovanje študentkam […]

IMG_20221013_100521
Dan mentorjev – tesna vez med študenti in gospodarstvom

Praktično izobraževanje ima na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT Maribor) izjemno velik pomen. V okviru študijskega programa se študenti s praktičnim izobraževanjem srečajo v treh oblikah, in sicer na šoli pri vajah, v podjetjih pod mentorstvom predavatelja iz šole in v podjetjih z mentorjem iz podjetja. V vsakem letniku morajo študenti […]