Višje strokovno šolstvo se odziva na potrebe gospodarstva

Višje strokovno šolstvo se odziva na potrebe gospodarstva

Skupnost višjih strokovnih šol (Skupnost VSŠ) je organizirala Nacionalni posvet o prihodnosti višjega strokovnega izobraževanja. V ospredju posveta so bile postavljene številne prednosti povezovanja izobraževalnega sistema z gospodarstvom in nujnost zagotovitve zadostnih proračunskih sredstev za doseganje ciljev višjega strokovnega šolstva.

Delodajalci imajo ključno vlogo in prispevek k izobraževanju višješolskih diplomantov, istočasno imajo tudi izjemno priložnost za privabljanje pravih kandidatov, kar je izjemnega pomena, ko se delodajalci na trgu dela soočajo s težavami pri pridobivanju kadrov. Da so višješolski študijski programi ”fleksibilen del terciarnega izobraževanja, usmerjeni v odzivanje na potrebe delodajalcev”, je poudaril tudi državni sekretar na MIZŠ, dr. Darjo Felda.

Prilagodljivost višjega strokovnega šolstva kot dela terciarnega izobraževanja, ki temelji na praktično usmerjenem študiju, je izpostavil tudi predsednik Skupnosti VSŠ, Egon Pipan. ”Višje strokovno šolstvo se je v kratkem času sposobno odzvati in prilagoditi na potrebe gospodarstva ter družbe”, je poudaril Pipan. Rezultat tesnega sodelovanja višjih strokovnih šol z gospodarstvom je tudi podatek, da so višješolski diplomanti najbolj zaposljivi med terciarno izobraženimi diplomanti.

Študentje višjega strokovnega izobraževanja predstavljajo kar 13 odstotkov celotne študentske populacije v terciarnem izobraževanju in 18 odstotkov dodiplomske populacije, kar uvršča višje strokovno izobraževanje na drugo mesto, takoj za Univerzo v Ljubljani. ”Kljub velikosti pa je višjemu strokovnemu šolstvu namenjeno zgolj štiri odstotke sredstev iz postavke proračuna za terciarno izobraževanje,” je na nezadostno financiranje s strani države opomnil Pipan.

Osrednja točka posveta je bila razprava o sistemu izobraževanja glede na potrebe gospodarstva in družbe, kar se je odrazilo v široki zastopanosti predstavnikov s strani izobraževalnega sistema in gospodarstva. O prispevku višjega strokovnega izobraževanja so razpravljali predsednik Skupnosti VSŠ Egon Pipan, generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti ter predstavniki OZS, MIZŠ, NAKVIS ter Zavarovalnice Triglav. Pregled nad prispevkom višjega strokovnega izobraževanja v evropskem in slovenskem prostoru pa sta predstavila Anthony F. Camilleri iz podjetja  Knowledge Innovation Centre in predsednik OZS, Blaž Cvar.

V sklopu posveta so bile podeljene nagrade Skupnost VSŠ  za izjemno delo na področju višjega strokovnega izobraževanja. Nagrade so prejeli dr. Janez Gašperšič iz Šolskega centra Celje, VSŠ, Alicia Leonor Sauli Miklavčič iz Skupnosti VSŠ, Miroslav Novak iz Višje strokovne šole za les in oblikovanje v Mariboru, mag. Vida Perko iz višje strokovne šole Academia, Sebastjan Plevčak iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem iz Maribora in mag. Jasna Kržin Stepišnik iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Več o nagrajencih si preberite TUKAJ.

Skupnost VSŠ