Vizija in poslanstvo

VIZIJA

Skupnost VSŠ je institucija, ki predstavlja in zastopa višje strokovno šolstvo v slovenskem ter mednarodnem okolju. Deluje kot promocijsko središče višjega strokovnega šolstva ter organizira izmenjavo informacij in dobrih praks. Skrbi za kakovostno medsebojno povezanost med vsemi deležniki. Nudi strokovno podporo članicam, rešuje sistemske težave, organizira usposabljanja in strokovne posvete. Spodbuja in podpira razvoj ter prenovo vseh vrst programov višjega strokovnega šolstva s poudarkom na fleksibilnosti in specializaciji. Pripravlja, sodeluje in izvaja razvojne projekte ter kot projektna pisarna nudi podporo svojim članicam.

book-3044874_1280
bulb-3390241_1280
POSLANSTVO

Poslanstvo Skupnosti VSŠ je zastopanje skupnih stališč in interesov javnih, zasebnih ali posameznih višjih strokovnih šol v slovenskem in mednarodnem okolju. Nudi podporo članicam in spodbuja povezovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, raziskovanja in razvoja v smeri povečane inovativnosti ter podjetnosti. Pri svojem delu Skupnost VSŠ izpostavlja in upošteva najvišje standarde kakovosti.