Predstavitev

OSNOVNI PODATKI

DOLGO IME: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
KRATKO IME: Skupnost VSŠ
V ANGLEŠČINI: Association of Slovene Higher Vocational Colleges – Association HVC

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

ZASTOPNIK: Egon Pipan, predsednik Skupnosti VSŠ
MATIČNA ŠTEVILKA: 2246376000
ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 72869
DAVČNA ŠTEVILKA: 10104941 (ni davčni zavezanec)
TRANSAKCIJSKI RAČUN: IBAN SI56 0313 8100 0766 638
Odprt pri SKB banka d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana

KONTAKTNI PODATKI

T: +386 3 428 58 73
E: sekretariat@skupnost-vss.si
N: Pot na Lavo 22, 3000 Celje

MAG-
PREDSTAVITEV

Skupnost VSŠ je bila ustanovljena 20. aprila 2005 kot skupnost zavodov, delujoča v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje javnih zavodov. Danes skupnost predstavlja, zastopa in uresničuje skupne interese 49 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, in sicer v sodelovanju z državnimi, lokalnimi, mednarodnimi organi in organizacijami.

Njena ključna vloga je tako povezovanje višjih strokovnih šol z različnimi deležniki na področju izobraževanja, usposabljanja ter gospodarstva kakor tudi oblikovanje politik in izvedba projektov v sklopu višješolskega in strokovnega raziskovalnega področja, s čimer neposredno prispeva k razvoju lokalnih skupnosti in regij.

OSREDNJE AKTIVNOSTI

V vlogi središča višjega strokovnega šolstva Skupnost VSŠ opravlja naslednje aktivnosti:

  • priprava, sodelovanje in izvedba (mednarodnih) razvojnih projektov,
  • organizacija dogodkov, med njimi letnih konferenc, tematskih seminarjev in posvetov,
  • skrb za razvoj,
  • promocija višješolskega strokovnega izobraževanja.