Karierni sejem na Ekonomski šoli Novo mesto, VSŠ

Karierni sejem na Ekonomski šoli Novo mesto, VSŠ

Skupaj z desetimi delodajalci so 16. novembra na Ekonomski šoli Novo mesto, VSŠ izvedli karierni sejem. Cilj sejma je bil povezovanje študentov in delodajalcev za potrebe praktičnega izobraževanja in urjenje poslovnega razgovora. Pobuda o izvedbi kariernega sejma na šoli je prišla s strani delodajalcev na zadnji okrogli mizi v sklopu izvajanja praktičnega izobraževanja.

Študenti so si za namen sejma v naprej pripravili CV vizitke, dopolnili svoje LinkedIn profile in vadili dvominutne predstavitve delodajalcem. Delodajalci so z zanimanjem poslušali predstavitve študentov in jim postavljali vprašanja o njihovih znanjih in interesih. Tako so dobili prvo izkušnjo razgovora z delodajalcem.

Ob koncu so se »mladi iskalci učnega mesta« strinjali, da jim je takšno srečanje v živo ponudilo novo izkušnjo in vpogled v razgovore z delodajalci. Organizatorji kariernega sejma, tako profesorji kot študenti, so bili še posebej veseli pohvale in spodbude s strani delodajalcev, da pri iskanju učnega mesta in zaposlitve mlade usmerjajo v pravo smer na pravi način.