Karierni centri

Spoštovani karierni svetovalci,

vljudno vas vabimo, da si ogledate objavljena prosta mesta za praktično izobraževanje in delo študentov višjih šol na našem zaposlitvenem portalu. V aplikacijo se najprej registrirate z e-poštnim naslovom in ustvarite geslo, nato boste prejeli e-pošto za potrditev. S tem je postopek registracije zaključen in se lahko prijavite v iskalnik, kjer boste poleg pregledovanja in dodajanja razpisov za študente lahko pregledali tudi razpisana dela za višješolske kadre in oddali svojo ponudbo.

Povezava na aplikacijo Iskalnik kariernih priložnosti in navodila za uporabo aplikacije Ponudba/iskalnik kariernih priložnosti
KARIERNO SVETOVANJE NA VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH

Analiza delovanja kariernih centrov na višjih strokovnih šolah

23092021_Skupnost VSS-KC-prvi posvet Goltnik Urnaut Analiza KC
NAČRT ZA RAZVOJ APLIKACIJE ZA KARIERNO SVETOVANJE

Načrt za razvoj aplikacije

V projekt Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja v višjem strokovnem šolstvu v letu 2021 so bile vključene številne aktivnosti za študente, karierne svetovalce in delodajalce: izobraževanja, delavnice, individualno karierno svetovanje, poslovni zajtrki, srečanja z delodajalci.

Pripravili smo aplikacijo Iskalnik kariernih priložnosti in odprli dve e-učilnici (za študente in za karierne svetovalce) ter na osnovi analize delovanja kariernih centrov pripravili modifikacijo Priporočil za delovanje kariernih centrov.

1 Izobraževanje za karierne svetovalce

1.1 Posvet in izobraževanje za karierne svetovalce 1. del – osnovno izpopolnjevanje

 • Predstavitev projekta Razvoj kariere in načrtovanih dogodkov in predstavitev e-učilnice in foruma,
 • novosti na trgu dela in mladi na prehodu,
 • vseživljenjska karierna orientacija,
 • kompetenca vodenja kariere,
 • individualno svetovanje s pomočjo psihodiagnostičnih pripomočkov – predstavitev baterije, ki bo uporabljena za študente v individualnem kariernem svetovanju,
 • primeri dobrih praks kariernega svetovanja,
 • analiza delovanja kariernih centrov in predlogi izboljšav delovanja,
 • predstavitev aplikacij, ki smo jih razvili na Skupnosti VSŠ: Ponudba delovnih mest, Načrtovanje izobraževanja kadrov in projekta Zaposljivost višješolskih študentov.

1.2 Posvet in izobraževanje za karierne svetovalce 2. del – poglobljeno izpopolnjevanje

 • Kompetence prihodnosti in nova delovna mesta,
 • novosti na trgu dela (dogajanja na domačem in mednarodnem trgu),
 • veščine iskanja zaposlitve in novosti pri prijavni dokumentaciji,
 • spletna omrežja kot vir informacij za razvoj kariere,
 • Kdo sem JAZ KOT KARIERNI SVETOVALEC? (delavnica),
 • veščine in znanja za karierno svetovanje in mednarodne povezave,
 • študenti/diplomanti s posebnimi potrebami na trgu dela,
 • primeri dobrih praks kariernega svetovanja – uporabna orodja, uporabniška izkušnja, izmenjava izkušenj, skupinsko delo; možnosti za izmenjavo v tujini.

2 Izobraževanje za študente

 • Trg dela in samoocena,
 • veščine iskanja zaposlitve (dokumentacija, predstavitev e-učilnice),
 • spletna omrežja kot vir informacij za razvoj kariere,
 • kreativno iskanje poti v samozaposlitev,
 • predstavitev aplikacije za iskanje in ponudbo delovnih mest.

Dodatno za študente – izbirno:

Individualno karierno svetovanje študentom (izpolnjevanje psihodiagnostičnih pripomočkov na lokaciji srečanja, interpretacija v roku 7 dni na daljavo preko Zoom).

Pregled prijavne dokumentacija s predlogi izboljšav.

3 Srečanja s podjetji

 • Promocija višjega šolstva in povečanje prepoznavnosti kompetenc višješolskih diplomantov,
 • razprava o dejanskih in potrebnih kompetencah študentov in diplomantov višjih šol,
 • mreženje, navezava stikov in utrjevanje povezav s podjetji v okolju in izmenjava informacij,
 • predstavitev dobrih praks (projekti študentov, dobre izkušnje delodajalcev…),
 • dogovori o možnih delovnih mestih za prakso in sklepanje krovnih dogovorov,
 • predstavitev aplikacije za ponudbo delovnih mest za prakso in zaposlitev.

4 Poslovni zajtrki

 • Promocija višjega šolstva,
 • predstavitev projektnega dela študentov,
 • predstavitev potreb in pričakovanj delodajalcev,
 • navezovanje stikov med študenti in potencialnimi delodajalci.

5 Info točka za študente in karierne svetovalce se nahaja na podstrani na spletni strani Skupnosti VSŠ:

 • zagotoviti gradiva in orodja za vseživljenjsko karierno orientacijo za študente in diplomante,
 • zagotoviti gradiva in orodja za karierno svetovanje,
 • postavitev in promocija aplikacije za ponudb in povpraševanje po delovnih mestih,
 • e- učilnica za karierne svetovalce z aktivnim forumom.

6 Aplikacija Iskalnik kariernih priložnosti

7 Modifikacija sistema kariernih centrov – analiza stanja na področju kariernih centrov in predlogi izboljšav ter vključevanje področja v normative.

Karierno svetovanje v višjem šolstvu

Namen razpisa je bil sofinanciranje dejavnosti za kakovostno izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije. Končni cilj Skupnosti VSŠ je, da karierni centri na višji strokovni šoli s svojim delovanjem sistematično in celovito spodbujajo karierno orientacijo višješolskih študentov.
V interesu višjih strokovnih šol in Skupnosti VSŠ je, da se izobraževanja in usposabljanja za študente nadaljujejo. V ta namen se bomo trudili za pridobitev ustreznih sredstev.