IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

Polno ime: IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU OD 2020 DO 2022
Trajanje: 19. junij 2020 do 31. oktober 2022 
Pridobljena sredstva: 357.737,50 €

670+ udeležencev izpopolnjevanj
50 izvedb izpopolnjevanj na daljavo
28 programov izpopolnjevanj
zanimive, uporabne in aktualne tematike

NAMEN PROJEKTA IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje!

Omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc.

  • Pridobljene kompetence bodo odgovarjale na razvojne potrebe višjih strokovnih šol in vodile k zmanjšanju neskladij med usposobljenostjo in potrebami zaposlenih.
  • Prav tako bodo prispevale k razvoju kariere zaposlenih, njihovemu osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi ter višji kakovosti izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela.


CILJ PROJEKTA 

je usposobiti zaposlene, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali pričeli z opravljanjem le-tega. Cilj je usposobiti 600 udeležencev skozi raznovrstne programe izpopolnjevanj, največ 15 udeležencev v posameznih izvedbah.

V ospredju je izpopolnjevanje splošnih kompetenc:
– učinkovito načrtovanje, organizacija, izvedba in evalvacija poučevanja v višjem strokovnem izobraževanju
– usposobljenost za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje,
– učinkovito komuniciranje in sodelovanje.

Pri specifičnih kompetencah je osredotočenost na izpopolnjevanje digitalnih kompetenc, ki so vključene v vse programe izpopolnjevanj:
– izvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju,
– informacijska in podatkovna pismenost,
– komunikacija in sodelovanje,
– izdelovanje digitalnih vsebin,
– varnost in problemsko reševanje.

Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022, ki je bil objavljen 19. 6. 2020 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji je tukaj.

Programi Izpopolnjevanj CiljajVišje! so potekali na daljavo v izvedbi konzorcijskih partnerjev projekta

Naziv programa Termin izvajanja Izvajalec programaOpis programa in vtisi udeležencev
Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji 13. 11. – 18. 11. 2020Biotehniški izobraževalni center LjubljanaDokument
Vtisi udeležencev
E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol 14. 11. 2020 – 5. 1. 2021Šolski center Nova GoricaDokument
Vtisi udeležencev
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu 15. 11. – 18. 11. 2020Skupnost VSŠDokument
Vtisi udeležencev
Pojasnilo za akreditacijsko komisijo
Inovativne metode poučevanja in učna okolja12. 11. – 10. 12. 2020Šolski center CeljeDokument
Vtisi udeležencev
Poučevanje s pomočjo IKT in E-učenje18. 11. – 10. 12. 2020Šolski center CeljeDokument
Vtisi udeležencev
Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji 224. 11. – 9. 12. 2020Biotehniški izobraževalni center LjubljanaDokument
Pedagoško andragoško izpopolnjevanje, Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija ped. procesa 124. 11. – 8. 12. 2020Šolski center Slovenj GradecDokument
Vtisi udeležencev
E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja 1. izvedba30. 11. – 18. 12. 2020Skupnost VSŠDokument
Vtisi udeležencev
E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje VSŠ 21. 12. 2020 – 12. 1. 2021Šolski center Nova GoricaDokument
Pedagoško andragoško izpopolnjevanje, Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja 16. 1. – 28. 1. 2021Šolski center Slovenj Gradec
Dokument
E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja 2. izvedba18. 1. – 28. 1. 2021Skupnost VSŠDokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu 24. 2. – 23. 2. 2021Šolski center Slovenj GradecDokument
Ustvarjanje pozitivne podobe institucije v javnosti1. 3. – 22. 3. 2021Šolski center CeljeDokument
Pedagoško andragoško izpopolnjevanje, Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa 21. 3. – 26. 3. 2021Šolski center Slovenj GradecDokument
Spodbujanje zdravja zaposlenih24. 3. – 12. 4. 2021Skupnost VSŠDokument
Vtisi udeležencev
Inovativne metode poučevanja in učna okolja 223. 3. – 13. 4. 2021Šolski center CeljeDokument
Z jezikovno pravilnostjo do večje sporočilne učinkovitosti10. 3. – 1. 4. 2021Šolski center CeljeDokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja 28. 4. – 29. 4. 2021Šolski center Slovenj GradecDokument
Učinkovita uporaba orodja 1ka in statistična obdelava podatkov12. 4. – 29. 4. 2021Skupnost VSŠDokument
Komunikacija s študenti in ostalimi deležniki, vključno z mediji 27. 4. – 5. 5. 2021Biotehniški izobraževalni center LjubljanaDokument
Od kreativne projektne ideje do prijave projekta na razpis in vodenje projekta22. 4. – 31. 5. 2021Skupnost VSŠDokument
Vtisi udeležencev
E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol – MS Teams20. 4. – 1. 6. 2021Šolski center Nova GoricaDokument
Uvajanje in zagotavljanje kakovosti ter izpolnjevanje zahtev NAKVIS-a 11. 6. – 10. 6. 2021Šolski center Slovenj GradecDokument
Office 36510. 5. – 11. 6. 2021Šolski center CeljeDokument
Sodelovanje z delodajalci26. 5. – 28. 6. 2021Šolski center Nova GoricaDokument
Načini, pravila in možnosti za boljše poslovno sporazumevanje ter triki za izboljšanje naše učinkovitosti2. 6. – 29. 6. 2021Biotehniški izobraževalni center LjubljanaDokument
Mala šola za velike strokovnjake odnosov z javnostmi7. 9. – 21. 9. 2021Šolski center CeljeDokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v višjem šolstvu 320. 9. – 13. 10. 2021Šolski center Nova GoricaDokument
Uvajanje in zagotavljanje kakovosti ter izpolnjevanje zahtev NAKVIS-a 227. 9. – 27. 10. 2021Biotehniški izobraževalni center LjubljanaDokument
Inovativne metode poučevanja in učna okolja 329. 9. – 11. 10. 2021Šolski center CeljeDokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa 318. 10. – 18. 11. 2021Šolski center Nova GoricaDokument
Postopek priprave ali prenove VSŠ programov in študijskih programov za izpopolnjevanje 121. 10. – 19. 11. 2021Šolski center Nova GoricaDokument
Interaktivne in multimedijske vsebine2. 10. – 8. 12. 2021Šolski center Nova GoricaDokument
Kakovostno vodenje višje strokovne šole 18. 11. – 26. 11. 2021Šolski center Slovenj GradecDokument
E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja 28. 11. – 8. 12. 2021Skupnost VSŠDokument
Office 365, 2. izvedba23. 11. – 9. 12. 2021Šolski center CeljeDokument
Kakovostno vodenje višje strokovne šole 224. 11. – 10. 1. 2022Šolski center Slovenj GradecDokument
Postopek priprave ali prenove VSŠ programov in študijskih programov za izpopolnjevanje 223. 11. – 15. 12. 2021Šolski center Nova GoricaDokument
Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, Modul 2: Andragogika, visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja 224. 11. – 10. 1. 2022Šolski center Nova GoricaDokument
Spodbujanje zdravja zaposlenih 230. 11. – 14. 12. 2021Šolski center CeljeDokument
Spodbujanje zdravja zaposlenih 32. 12. – 10. 1. 2022Šolski center Nova GoricaDokument
Od kreativne projektne ideje, do prijave projekta na primeren razpis in vodenje projekta 218. 1. – 22. 2. 2022Skupnost VSŠDokument
Kombinirano izobraževanje in sodobne tehnologije2. 2. – 26. 2. 2022Šolski center CeljeDokument
Interaktivne in multimedijske vsebine 22. 2. – 23. 3. 2022Šolski center Nova GoricaDokument
Individualizacija dela s študenti s posebnimi potrebami15. 3. – 29. 3. 2022Biotehniški izobraževalni center LjubljanaDokument
Kombinirano izobraževanje in sodobne tehnologije 215. 3. – 7. 4. 2022Šolski center CeljeDokument
Karierno svetovanje14. 3. – 11. 4. 2022Šolski center Nova GoricaDokument
Kakovostno vodenje višje strokovne šole 38. 4. – 25. 4. 2022Šolski center Slovenj GradecDokument
Kaj početi z družbenimi omrežji na šoli in v predavalnicah?11. 4. – 10. 5. 2022Biotehniški izobraževalni center LjubljanaDokument
Kombinirano izobraževanje in sodobne tehnologije 324. 5. – 2. 6. 2022Šolski center CeljeDokument