GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Sevno 13, 8000 Novo mesto, Slovenija
Telefon:(07) 393 47 34 / (07) 393 47 37
E-pošta:referat-grm@guest.arnes.si
Spletna stran:http://www.vs.grm-nm.si
Kratek opis šole:

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola je ena od petih enot vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Na šoli smo v mesecu oktobru obeležili 125-letnico delovanja. Na šoli smo posebej ponosni na našo infrastrukturo, šolsko posestvo in laboratorije, kjer študenti opravljajo praktični del izobraževanja, raziskujejo, opravljajo različne vaje ipd.

Višješolski programi: Upravljanje podeželja in krajine, Gostinstvo in turizem, Naravovarstvo
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/ka kmetijstva in krajine, Organizator/ka poslovanja v gostinstvu in turizmu, Inženir/ka naravovarstva